Svačinky

Datum Název Odkaz PDF
2022/05/05 Vaše srdce bude žít Ž 69,31-34
2020/12/21 Nepřijali lásku k pravdě 2Tes 2,9-12
2020/12/14 Převelice si jich važte 1Tes 5,12-13
2020/12/13 Aby se slovo rychle šířilo 2Tes 3,1-2
2020/12/11 Pokoj a bezpečí 1Tes 5,1-5
2020/12/08 Any nikdo nepřekračoval meze 1Tes 4,3-6
2020/11/30 Bezúhonní při příchodu 1Tes 3,12-13
2020/11/22 Nemohli jsme to déle vydržet 1Tes 3,1-5
2020/11/21 Napomínali, povsbuzovali a zavazovali 1Tes 2,11-12
2020/11/16 Skutek, námaha, vytrvalost 1Tes 1,3
2020/11/10 Bůh nás vyskoušel 1Tes 2,4-6
2020/10/26 Nosí nás jako břímě Ž 68,20-21
2020/10/16 Aby byla známa Tvá cesta Ž 67,2-3
2020/10/16 Jejich krev je v Jeho očích vzácná Ž 72,13-14
2020/10/15 Zkoušel jsi nás Bože Ž 66,10-12
2020/09/25 Zprostíš nás přestoupení Ž 65,4-5
2020/09/24 Bázeň z Tvých znamení Ž 65,9-10
2020/09/04 Šípy jedovatých slov Ž 64,3-6
2020/08/31 Má duše přilnula k Tobě Ž 63,6-9
2020/04/30 Jen se ztiš před Bohem Ž 62,6-9
2020/04/25 Ale já budu zpívat Ž 59,15-17
2020/04/24 Budu zpívat a pět žalmy Ž 57,8-10
2020/04/22 Člověk jako já, můj přítel Ž 55,13-15
2020/04/19 Neměl bys zalíbení v oběti Ž 51,17-19
2020/04/12 Obětuj Bohu oběť díků Ž 50,13-14
2020/04/10 Podobný zvířatům, která hynou Ž 49,12-13
2020/04/09 Zpívejte, pějte, pějte, zpívejte Ž 47,7-8
2020/04/08 Nepřístupným hradem je nám Bůh Ž 46,7-8
2020/04/06 Proto se nebudeme bát Ž 46,2-4
2020/03/30 Dostanete dědictví za odměnu Kol 3,22-25
2020/03/29 Ať vás nikdo nepřipraví o vítěznou cenu Kol 2,18-19
2020/03/29 Navzájem spojeni v lásce Kol 2,2-3
2020/03/23 Abychom každého postavili Kol 1,28-29
2020/03/21 Smýšlejte stejně Fp 4,2-3
2020/03/19 Občanství v nebi Fp 3,20-21
2020/03/17 Modla upevněná hřebíkem Jr 10,3-5
2020/03/17 Toužil po vás Fp 2,25-26
2020/03/16 Bohatý mládenec Mk 10,20-22
2020/03/05 Žezlo Tvého království Ž 45,7-8
2020/01/02 Naše duše klesla v prach Ž 44,26-27