Povzbuzení sedmé: Co je Boží a co naše zodpovědnost?