Povzbuzení patnácté: Opravdu bez Boha nemůžeme nic? Jan 15:5