Povzbuzení páté: Jsme Božím svědectvím tomuto světu