On je vzkříšený – Lukáš 24:1-12

Poselství Velikonoc vrcholí vzkříšením Krista, které má zásadní dopad na naše životy. Jaký má tedy na tvůj život dopad Kristovo vzkříšení? Nehledáš také, jako ženy o kterých čteme v Lukáši 24, občas živého mezi mrtvými?