Povzbuzení desáté: Je víra v Boha jenom berličkou?