„Jděte“ 6: Bohu nejsme lhostejni

Víte kolikrát Bůh „zasáhl“ Jonášovi do života, aby mu pomohl udělat to, co je správné? Může Bůh takto zasahovat do našich životů i dnes? Zakoušíte občas Boží „protivítr“? Máte někdy pocit, že i Vás spolkla veliká ryba a vy jste v temnotě, smradu a téměř nemůžete dýchat? Myslíte že i nám může Bůh přichystat Skočec, červa a vítr, aby nám pomohl uvidět věci jinak? Ano. Protože mu nejsme lhostejní.