Dan Drápal, Vánoční slovo – Jan 1:1-14 (20.12 2020)

Dan Drápal, měl u nás dnes výborné Vánoční poselství z Jana 1:1-14. Přejeme Vám příjemný poslech a povzbuzení do Vánočních svátků, které jsou před námi.