Zpravodaj

Přeješ-li si doplnit nebo přidat nějaký příspěvek, napiš email na cksjesenik@gmail.com. Nemáš-li kontakt na odpovědnou osobu akce, která Tě zajímá, napiš si o něj na cksjesenik@gmail.com se stručným zdůvodněním.

Pravidelné akce

Bohoslužby každou neděli 10.00 na Husovce kromě 31. července a 2. října, kdy je sobotní OpenHeaven a v neděli budou jen neformální chvály. Další výjimka je 19. června, kdy bohoslužby budou společně s ČCE v evangelickém kostele.

Biblická hodina jednou za měsíc v pondělí od 18.00 do 20.00. Další setkání bude 13. června.

Klub setkávání pro Ukrajince každý čtvrtek mezi 15.00 -17.00 Ukrajinci mohou přijít a dát si kafe a čaj. Pro děti je možnost herny v nedělce. Bude zde tým služebníků, který se bude střídat, ale kdokoli je zván v tuto dobu přijít a podívat se. Odpovídá Ondra Kameník.

Vyučování češtiny pro ukrajinské uprchlíky probíhá každé pondělí od 16.00 do 18.00 na Husovce, odpovídá Hana Kameníková

Modlitební před bohoslužbou každou neděli 9.30 na Husovce

Modlitební každý pátek v 19.00 na Husovce, odpovídá Ondra Kameník

Modlitební pro studenty každé pondělí v 7.00 na Husovce, odpovídá Přemek Šeděnka

Modlitební pro ženy a dívky každé třetí a čtvrté úterý v měsíci od 17.00 do 18.00 na Husovce, odpovídá Dagmar Branská. Přes letní prázdniny modlitební není.

Mládež každý pátek v 19.00, místo setkání se může měnit podle situace a počasí, odpovídá Zuzka Brabcová

Nadcházející události

Manželé Brisslingerovi obnoví manželský slib v neděli 26. června na cyklistickém odpočívadle na Hammersdorfu v Dětřichově. Začneme v 10.00 venkovní bohoslužbou, potom Etelka s Mirkem obnoví manželský slib a odpoledne budeme vychutnávat grilované prase. Za akci odpovídá Mirek Brisslinger. 

Další Open Heaven bude v sobotu 31. července od 16.00 do 19.00 na Husovce. Je to skvělá příležitost si užít společný čas u jídla, rozhovorů a trochu zábavy. Můžeme pozvat i své přátele, kteří se ještě bojí přijít na bohoslužby v neděli. Za akci odpovídá Ondra Kameník.

Co prožíváme

Staršovstvo se schází každý měsíc ve složení Pavel Vrbovský, Ondra Kameník, Jirka Pazdera, Laďa Urbánek a Jan Dorničák. Každého druhého staršovstva se mohou účastnit dva lidé z týmu vedení mládeže včetně Přemka Šeděnky. Na staršovstvech v tuto dobu se zabýváme následujícími tématy: rozdělení odpovědností, způsob komunikace ve sboru, role a účel skupinek, rozpoznání překážek, které klademe přicházejícím lidem, srozumitelná formulace evangelia pro lidi v Jeseníku, atd. 

Misijní organizace pro mládež Word of Life & Elim mají své působiště v Černé Hoře a Letovicích na jižní Moravě, kde na plný úvazek slouží Veronika Pazderová. Verča minulý rok dokončila jejich biblickou školu v Maďarsku. Tam ji Bůh povolal nechat vše za sebou a vykročit novým směrem jako misionářka. Věnuje se především organizaci letních English kempů, křesťanských festivalů, evangelizačních klubů a také osobnímu mentoringu mládeže. Kromě toho  v různých církvích pomáhá s programy pro mládež a z angličtiny překládá užitečné materiály.