Zpravodaj

Přeješ-li si doplnit nebo přidat nějaký příspěvek, napiš email na cksjesenik@gmail.com. Nemáš-li kontakt na odpovědnou osobu akce, která Tě zajímá, napiš si o něj na cksjesenik@gmail.com se stručným zdůvodněním.

Pravidelné akce

Bohoslužby každou neděli 10.00 na Husovce, kromě 3. dubna,
22. května a 31. července, kdy je sobotní OpenHeaven a v neděli budou jen neformální chvály.

Biblická hodina jednou za měsíc v pondělí od 18.00 do 20.00. Začínáme v pondělí 18.4. 

Klub setkávání pro Ukrajince každý čtvrtek mezi 15.00 -17.00 Ukrajinci mohou přijít a dát si kafe a čaj. Pro děti je možnost herny v nedělce. Bude zde tým služebníků, který se bude střídat, ale kdokoli je zván v tuto dobu přijít a podívat se.

Modlitební před bohoslužbou každou neděli 9.30 na Husovce

Modlitební každý pátek v 19.00 na Husovce, odpovídá Ondra Kameník

Modlitební pro studenty každé pondělí v 7.00 na Husovce, odpovídá Přemek Šeděnka

Modlitební pro ženy a dívky každé třetí a čtvrté úterý v měsíci od 17.00 do 18.00 na Husovce, odpovídá Dagmar Branská. Přes letní prázdniny modlitební není.

Mládež každý pátek v 19.00, místo setkání se může měnit podle situace a počasí, odpovídá Zuzka Brabcová

Pavlova skupinka každé pondělí v 18.30 na Husovce, odpovídá Pavel Vrbovský, osobní sdílení, krátká zamyšlení nad Biblí

Skupinka u Kameníků každou druhou neděli v 15.30, odpovídá Ondra Kameník, osobní sdílení a modlitby

Nadcházející události

V sobotu 7. května od 13.00 budou Davidovy stánky. Akce se koná v prostorech Křesťanského společenství. Za akci odpovídá Děvana a Josef Rábkovi.

Další Open Heaven bude v sobotu 21. května od 16.00 do 19.00. Následující neděli budou místo klasických bohoslužeb neformální chvály v 10.00. Za akci odpovídá Ondra Kameník.

V neděli 19. června se uskuteční společné bohoslužby s ČCE. Bohoslužby začínají v 9:30 v evangelickém kostele v Jeseníku.

Manželé Brisslingerovi obnoví manželský slib v neděli 26. června na cyklistickém odpočívadle na Hammersdorfu v Dětřichově. Začneme v 10.00 venkovní bohoslužbou, potom Etelka s Mirkem obnoví manželský slib a odpoledne budeme vychutnávat grilované prase. Za akci odpovídá Mirek Brisslinger. 

Co prožíváme

Staršovstvo se schází každý měsíc ve složení Pavel Vrbovský, Ondra Kameník, Jirka Pazdera, Laďa Urbánek a Jan Dorničák. Každého druhého staršovstva se mohou účastnit dva lidé z týmu vedení mládeže včetně Přemka Šeděnky. Na staršovstvech v tuto dobu se zabýváme následujícími tématy: rozdělení odpovědností, způsob komunikace ve sboru, role a účel skupinek, rozpoznání překážek, které klademe přicházejícím lidem, srozumitelná formulace evangelia pro lidi v Jeseníku, atd. 

Misijní organizace pro mládež Word of Life & Elim mají své působiště v Černé Hoře a Letovicích na jižní Moravě, kde na plný úvazek slouží Veronika Pazderová. Verča minulý rok dokončila jejich biblickou školu v Maďarsku. Tam ji Bůh povolal nechat vše za sebou a vykročit novým směrem jako misionářka. Věnuje se především organizaci letních English kempů, křesťanských festivalů, evangelizačních klubů a také osobnímu mentoringu mládeže. Kromě toho  v různých církvích pomáhá s programy pro mládež a z angličtiny překládá užitečné materiály.