Zpravodaj

Přeješ-li si doplnit nebo přidat nějaký příspěvek, napiš email na cksjesenik@gmail.com. Nemáš-li kontakt na odpovědnou osobu akce, která Tě zajímá, napiš si o něj na cksjesenik@gmail.com se stručným zdůvodněním.

Pravidelné akce

Bohoslužby každou neděli 10.00 na Husovce kromě 10. října, kdy bude sobotní Open Heaven a bohoslužby budou nahrazeny setkáním ke chvalám ve stejném čase.

Modlitební před bohoslužbou každou neděli 9.30 na Husovce

Modlitební každý pátek v 19.00 na Husovce, odpovídá Ondra Kameník

Modlitební pro studenty každé pondělí v 7.00 na Husovce, odpovídá Přemek Šeděnka

Modlitební pro ženy a dívky každou třetí a čtvrtou středu v měsíci v 17.00 do 18.00 na Husovce, odpovídá Dagmar Branská, modlitební přes prázdniny není, začíná až v září 2021, tedy 15. září

Mládež každý pátek v 19.00, místo setkání se může měnit podle situace a počasí, odpovídá Zuzka Brabcová

Pavlova skupinka každé pondělí v 18.30 na Husovce, odpovídá Pavel Vrbovský, osobní sdílení, krátká zamyšlení nad Biblí

Skupinka u Kameníků každou druhou neděli v 15.30, odpovídá Ondra Kameník, osobní sdílení a modlitby

Hanušovická skupinka každé úterý v 17.00, odjezd z Jeseníku po 16.00, v létě se schází podle počasí buď na hřišti, v kulturáku, nebo místní kavárně nebo restauraci. Podrobnosti níže. Odpovídá Kamila Brabcová.

Nadcházející události

Marek Prosner nás navštíví ve středu 6. října a zůstane až do pátku. Je možné se s Markem sejít pro osobní pastoraci, nebo se s ním o něčem sdílet, za něco se modlit, poradit se, atd. Marek bude k dispozici ve středu odpoledne a potom ve čtvrtek a pátek celý den. Můžete jej pozvat domů nebo si s ním domluvit schůzku na Husovce. Na termínu se domlouvejte přímo s Markem, nebo dejte vědět Ondrovi.

Open Heaven proběhne v sobotu 9. října od 16.00. Není třeba vysvětlovat, všichni vědí, o co jde. Zase zrušíme nedělní shromáždění a místo něj se sejdeme ke chvalám v neděli v 10.00 na Husovce.

Brigáda na Husovce proběhne celý den v sobotu 16. října. Jirka Pazdera a Laďa Urbánek budou vyrábět nízké pódium pro chvály, aby se zabránilo ničení kabelů. Na brigádu přijdou i ostatní. Můžete se přidat, vzít i svoje děti, jestli jsou trošku samostatné. 

Členské setkání o změně designu Husovky proběhne v neděli 17. října hned po bohoslužbách. Bude trvat asi 45 minut. Na setkání spolu poobědváme a během jídla si vyslechneme prezentaci o chystaných změnách, ke kterým se budeme moci vyjádřit.

Co prožíváme

Misie v Hanušovicích probíhá dvojím způsobem. Každé úterý asi od 14.00 Thomas Lilliendahl s Pavlem Kolegarem chodí po ulicích a oslovují různé lidi. Potom od 17.00 je v Hanušovicích skupinka, když je hezky, tak se schází na hřišti, jinak buď v kulturáku nebo v kavárně. Na skupince se probírá postupně kniha Přísloví. Ve vedení skupinky se střídají Maruška Luxová, Kamila Brabcová, Thomas Lilliendahl a Standa Jelen. Odjezdy z Jeseníku zajišťuje Standa Jelen, za osobní evangelizaci před skupinkou v ulicích odpovídá Thomas Lilliendahl.

Staršovstvo se schází každý měsíc ve složení Pavel Vrbovský, Ondra Kameník, Jirka Pazdera, Laďa Urbánek a Jan Dorničák. Každého druhého staršovstva se mohou účastnit dva lidé z týmu vedení mládeže včetně Přemka Šeděnky. Na staršovstvech v tuto dobu se zabýváme následujícími tématy: rozdělení odpovědností, způsob komunikace ve sboru, role a účel skupinek, rozpoznání překážek, které klademe přicházejícím lidem, srozumitelná formulace evangelia pro lidi v Jeseníku, atd. 

Posilovna je místnost po panu Jedličkovi na Husovce přístupná ze zadní chodby. Staršovstvo odsouhlasilo, že tato místnost se bude využívat jako posilovna. Zodpovědnost za správu na sebe vzal Heřman Dorničák a Samuel Zvířecí, kteří místnost vyklidili, vyčistili a na vlastní náklady vybavili posilovacími stroji.

Misijní organizace pro mládež Word of Life & Elim mají své působiště v Černé Hoře a Letovicích na jižní Moravě, kde na plný úvazek slouží Veronika Pazderová. Verča minulý rok dokončila jejich biblickou školu v Maďarsku. Tam ji Bůh povolal nechat vše za sebou a vykročit novým směrem jako misionářka. Věnuje se především organizaci letních English kempů, křesťanských festivalů, evangelizačních klubů a také osobnímu mentoringu mládeže. Kromě toho  v různých církvích pomáhá s programy pro mládež a z angličtiny překládá užitečné materiály.