Staleté kořeny

Kdy: Neděle 28.10 2018

V kolik: Od 10:00 do 11:30

Kde: Divadlo Petra Bezruče Jeseník

  • Zveme Vás na slavnostní shromáždění , ke stoletému výročí vzniku Československa
  • Ceníme si odkazu, který našemu národu předali velikáni jako Cyril a Metoděj, Jan Hus, Jan Amos Komenský a Tomáš Garrigue Masaryk. Vážíme si hodnot, které tito lidé zastávali: Jsou to PRAVDA, VÍRA, SVOBODA, DŮSTOJNOST. Na těchto hodnotách byl náš národ založen.
  • Všichni tito velikáni naší historie vycházeli z odkazu Ježíše Krista a z křesťanských hodnot. Tomáš Garrigue Masaryk například prohlásil: „Ježíš, ne Caesar, toť smysl našich dějin a demokracie.“

Shromáždění pořádá:

www.staletekoreny.cz