Pravidelné akce

Nedělní shromáždění

Nedělní shromáždění je příležitostí zažít společně čas v Boží přítomnosti.

Od 9.30 do 9.50 máme čas k modlitbám.

V 10.00 začínáme oficiální službu, která je otevřená pro všechny, jak věřící tak nevěřící. Takže to může být i příležitost pro ty z vás, kteří v Boha nevěříte a rádi byste se dozvěděli něco více o křesťanství, nebo o lidech, kteří věří v Krista.

Na začátku shromáždění zpíváme asi tak 30 minut chvály, poté odcházejí naše děti do nedělky (což je oddělené shromáždění pro děti). Nedělky máme dvě, pro mladší a starší děti. Po chválách je kázání, po kterém bývá většinou prostor k modlitbám za potřebné, nebo čas ke svědectví a dalším věcem, které mohou přirozeně vyplynout z Božího Ducha. Během shromáždění děláme také dobrovolné sbírky na různé potřeby, které jsou vždy během sbírky oznámeny. Jednou za 14 dní máme Večeři Páně.

Oficiální část shromáždění je většinou do 12:00, potom je čas ke sdílení a občerstvení. Což může být vhodnou příležitostí k rozhovorům a případným dotazům, pro ty z Vás, kteří u nás budete třeba poprvé. Dotazovat se během kázání, či modliteb je nevhodné, k tomu je lepší i vhodnější příležitost po oficiálním shromáždění. Na případné rozhovory či diskuse se těšíme a je možné v nich třeba pokračovat i během setkání, které máme během týdne (nejlépe na skupinkách, info o nich naleznete také v pravidelných akcích).

Těšíme se na setkání se všemi, kteří se rozhodnete nás navštívit.

Mládež - Jesus for everybody

O nás:

Jesus For Everybody (JFE) je skupina mládeže, která
spadá pod církev Křesťanské Společenství Jeseník. Jsme parta mladých
lidí, která věří v Ježíše Krista jako Božího Syna a Spasitele. Usilujeme
o to, abychom žili podle Božích norem a uplatňovali v každodenním
životě svou víru a křesťanské hodnoty. Zároveň klademe důraz na vztahy a
přátelství. Věříme, že dobré mezilidské vztahy jsou v životě důležité a
chceme se přijímat v lásce i přes vzájemné rozdíly. Jsme otevření všem
mladým lidem bez ohledu na to, zda v Boha věří nebo ne, anebo zda
navštěvují jinou denominaci. Z tohoto důvodu pořádáme různá setkání a
akce pro mladé lidi.

Páteční setkání:

Snažíme se o to, aby program našich pátečních setkání
byl vždy pestrý a zajímavý. Pravidelnou součástí našich programů jsou
různá zamyšlení a diskuze nad tématy, která jsou aktuální pro mladé lidi
a na něž možná hledají odpovědi. Věříme, že Bůh a Jeho Slovo – Bible –
nám mohou nabídnout rady a pomoc i v dnešní době. Na pátečních večerech
stejně tak nechybí nejrůznější hry, scénky, společné chvíle smíchu a
srandy. Občas mezi nás zavítají i zajímaví hosté, například misionáři ze
zahraničí. V našem programu se objevují i různé typy speciálních akcí,
jako jsou filmové večery, anebo akce zvlášť pro kluky a holky, aj.

Naše mládež se dělí do tří skupin dle věkového rozmezí:

1. Royal Rangers – nejmladší skupina mládeže od 10 do 14 let. Pravidelně
se schází v pátky od 17 hodin v prostorách KS (Husova č.p.2
Jeseník).

2. Dorosťáci – víceméně středoškoláci. Věkové rozmezí od 15 let neomezeně. Pravidelná setkání probíhají v prostorách KS (Husova č.p.2
Jeseník).

https://www.instagram.com/ks_jesenik/

Přemek Šeděnka – duchovní dohled mládeže
Email:premek.sedenka@seznam.cz
Telefonní číslo: 733 696 028
Tibor Krohmer
Email: tib13@seznam.cz
Telefonní číslo: 732 154 670