Hnutí Bůh národů

Naše společenství podporuje službu manželů Jardy a Lucky, kteří slouží jako misionáři v Čechách i v zahraničí, se zaměřením na službu cizincům. Jarda založil hnutí Bůh národů http://www.buhnarodu.cz/ a snaží se změnit často zažitou představu v církvi, že misie je jen pro speciálně povolané křesťany.
Právě naopak, Ježíš nás všechny vysílá, abychom šli a zvěstovali Boží slovo, předávali svědectví o tom, co Bůh v našich životech učinil.

Řím 10; 12-15: „Není rozdílu mezi Židem a Řekem: Vždyť je jeden a týž Pán všech, štědrý ke všem, kdo ho vzývají, neboť‚ každý, kdo vzývá jméno Páně, bude spasen‘. Ale jak mohou vzývat toho, v něhož neuvěřili? A jak mohou uvěřit v toho, o kom neslyšeli? A jak mohou uslyšet, není-li tu nikdo, kdo by ho zvěstoval? A jak mohou zvěstovat, nejsou-li posláni? Je přece psáno: ‚Jak vítaný je příchod těch, kteří zvěstují dobré věci!“

To, že misie se může zúčastnit každý si vyzkoušeli prakticky i někteří z našeho společenství.
Jarda má pro misijní účely připravenou evangelizační literaturu a DVD Ježíš v různých jazycích a těm, kteří se rozhodnou připojit, se dostane i výborné vyučování o jednotlivých národech, jejich kultuře a specificích, historicky zasazené do kontextu bible.
Ze služby připravují Jarda s Luckou, i další spolupracovníci a účastníci misijní práce, přednášky a prezentace. Cílem není ohromit posluchače, ale naopak je povzbudit do aktivního zapojení se.
Svědectví z jejich služby najdete na http://www.buhnarodu.cz/svedectvi/
O připravovaných akcích, do kterých se určitě můžete zapojit, se dozvíte na http://www.buhnarodu.cz/akce/pripravujeme/

Zj 12; 11: „Oni nad ním (žalobcem) zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví.“

My máme tu milost, že jsme poznali Beránka a víme i kdo je žalobce. Pokud chceme vítězit, potřebujeme vydávat svědectví.

Aktuální informace:

27.9.2018
Zdravíme Vás opět počátkem nového roku (Nový rok byl přesně 14. 9.) Minulý rok
proběhla na toto téma vášnivá mailová diskuze, tak musím vyzkoušet, kam jste se
posunuli za tu dobu ve smýšlení 😎 No, vždy, když do něčeho šťournu, tak mi potom
aspoň někdo napíše 😎 Tak jak jinak to udělat, aby mi někdo psal? 😎
Ale jinak je to skutečně pravda, že nový rok začíná na podzim, to s tím prvním lednem
je až pozdější úprava, ze druhého století před naším letopočtem. Udělali to Římané, a
tudíž pohané. Naštěstí my jsme křesťané, takže to slavíme podle Božího plánu stvoření,
dříve se totiž nový rok odvozoval od počátku světa, víme např., že když Bůh stvořil svět,
tak na něm byly stromy s ovocem, a to by na jaře nebo v lednu opravdu nebylo možné…
Už první lidé měli hned úrodu, aby měli co jíst, a nemuseli čekat tři čtvrtě roku, než se
nají 😎
Ale zpět od historie k současnosti 😎 Dnes Vám posílám obvyklou zprávičku, co je
nového v naší (naší-Vaší 😎 službě: https://www.buhnarodu.cz/news/zari/
Přinášíme novinky za nedávno uplynulou dobu. Takže co je úplně čerstvá věc, to je, že
jsme ve spolupráci s dalšími partnery vydali Evangelium ve vietnamštině. Sice jsme Jej v
minulosti již v našem katalogu nabízeli (a samozřejmě sami používali 8-), ale jednalo se
o zakoupené výtisky v zahraničí, a z našeho pohledu měly tyto knížečky několik
nedostatků. Za prvé jednalo se o Evangelium podle sepsání Jana, což samozřejmě není
žádný nedostatek 8-), ale pro prvotní kontakt s člověkem nezasvěceným do tématu
může působit trochu nesrozumitelně, toto Evangelium je vhodné spíše pro křesťany. Pro
účely misie volíme raději Lukáše, navíc lidé z cílové skupiny od nás zároveň obdrží DVD
,,Ježíš", což je právě filmová verze Evangelia podle Lukáše, takže nyní to budou mít
sjednocemé a bude se jim to pěkně doplňovat 😎 Horší to potom bylo s formátem
brožury, ta stará měla na stránkách zbytečně velkou ořízku, což bylo na úkor písma,
které tudíž bylo malé a špatně čitelné. Pak tady byl nevhodný motiv na obálce, kde bylo
zobrazení vinné révy, což asi není typická plodina pro Vietnam?! Dnes je tam rýžové
pole (i z rýže se dá vyrábět víno 8-), i když ne to mešní 😎 Nemyslím si, že jde jen o
estetický detail, ale vůbec o uctění identity člověka, který je zde příchozí a má nějakou
vzpomínku na vzdálený domov. Jde o překonání bariéry, která mezi námi přirozeně leží
a první dojem, který obdarovaný z této knížky má, ovlivní to, jak k ní bude přistupovat
během čtení, a možná dokonce i to, jestli ji začne vůbec číst.
Tuto teorii si troufám říci, že jsme již i ověřili v praxi, v srpnu jsme ve své službě
vyzkoušeli práci s těmito novými výtisky a můžeme potvrdit, že se s nimi pracuje lépe,
Vietnamci si je berou raději, usmívají se, když vidí tu obálku, přirozeněji brožurku otevřou
a začtou se, a i rozhovory nám nyní šly lépe 😎
Nezapomeňte, že dalším důležitým faktorem je to, že Bůh od nás očekává, co
vytvoříme, s čím přijdeme novým, co zlepšíme, abychom věci posouvali dopředu a
nestagnovali. Vytvořit něco ,,svého" znamená i vložit do toho kousek sebe, dáváte do
toho i svoje srdce. A tak už nejste jen ten, kdo nabere ,,matro" ze zahraničí, a pak předá
uživateli, už jste zase o kousek víc misionářem 😎 a ne tedy jen nákupčím, řidičem,
skladníkem a ,,pošťákem" 😎
Takže co dalšího: Jasně, že jsme nezaháleli, takže tady přinášíme výčet toho, co jsme
dělali o prázdninách -bylo toho celkem dost, takže v září si potřebujeme zařídit nějaké
věci, na které nebyl v létě čas, ale na říjen už Vás zase zveme ke společným akcím.
Zatím jsem uveřejnil předběžný harmonogram, ale lze samozřejmě po dohodě upravit, je
to o vzájemné komunikaci, takže pište, volejte 😎

Mám již i téměř hotový další článek, ve kterém vzpomínáme, jak se za posledních 10 let
služba vyvíjela, ale tentokráte bylo hodně akcí, takže naše běžná zpráva má již tak
mnoho obsahu a textu, nechci Vás tudíž zahltit a další díl seriálu pošlu raději v říjnu, ať je
to dnes vyváženější…
Jak jsem již uvedl, bylo hodně akcí, skutečně tyto prázdniny byly pravým misijním
létem, kdy jsme si téměř neoddychli. Možná právě teď by byl čas na nějakou dovolenou,
kterou běžná rodina mívá v létě?! Ale to je asi sci-fi, na běžnou dovolenou nám nezbývají
prostředky v rodinném rozpočtu, a když zajedeme někam jen tak autem, tak tam
potkáme cizince a už nenápadně od odpočinku sklouzneme opět do misie 😎 No, jak se
mezi lidmi říká: Tři povolání, policista, prostitutka a kazatel nemají nikdy dovolenou,
všude vidí práci 😎 Aspoň vidíme, že jsme v souladu s Ježíšovými učedníky, o nichž se
v Evangeliu píše, že také neměli moc odpočinku, dokonce, že někdy neměli ani klid se
najíst (Mk 3:20) A když se někdy uchýlili na opuštěné místo, aby odpočívali, zástup je
stejně vypátral a bylo po ,,dovolené" 😎
Těším se s Vámi na viděnou, pište e-maily, modlete se spolu s námi,
jezděte na misie, a všechno ostatní

Jarda, Lucka a Světlanka

 

13.7.2018

Zdravíme Vás uprostřed léta! Jak to sekáte? Doufám, že ve velkém 😎 Úplně se radujeme, jak všude jezdíte na dovolené po světě a všude svědčíte o Kristu a rozdáváte filmy „Ježíš“, které jsme za tím účelem vyrobili: V Chorvatsku, Černé Hoře, v Itálii, v Turecku, Tunisku, Egyptě, Dubaji a ve Francii… A kde ještě všude jste? 😎

My zůstáváme v tuzemsku, ale také za Vámi nezaostáváme a také děláme, co se dá, takže např., jak jsme do toho bušili v červnu:

Hlavní událostí června byl určitě výjezd do Teplic, těší nás účast dalších bratrů na této misii, jeden přišel z místního sboru a jeden přijel zdáli udělat tuto misijní zkušenost.

Kdybych měl shrnout zážitky z této misie do jednoho slova, bylo by to slovo: Paráda! Pracovalo se nám tak dobře, opravdu jsme si to užívali a hlavně bylo cítit, že i lidé z naší cílové skupiny dobře přijímali naší zvěst. V srpnu se sem chceme vrátit a pokračovat.

Původně jsme se chtěli zabývat lidmi z arabského světa, kteří se sem sjíždějí za léčbou do místních lázní, ale trochu to narušoval postní měsíc ramadán, kdy pravověrní muslimové nevloží nic do úst od východu slunce do západu. Tzn. ani nepijí, nekouří, nevezmou si žvýkačku na osvěžení, atd. Proto se snaží vyhnout slunci, zbytečné námaze, pocení, apod., raději jsou ve stínu hotelového pokoje a ven vychází až po setmění… Opravdu přes den jste Araba téměř nepotkali.

Nevadí, pracovní den jsme si tedy rozdělili na dvě směny 😎 Přes den jsme navštěvovali příchozí z vietnamského národa, a v noci Araby.

Tím, že máme mnoho různých zkušeností s cizinci (resp. zkušenosti z různých regionů), můžeme trochu porovnávat, a tady si troufáme říci, že služba nám šla lépe než kde jinde. Také ovšem víme, proč: Je to tím, že jeden místní sbor (a zvláště jedna sestra 😎 podporují finančně a modlitebně tuto službu. Jejich setba nezůstala bez odezvy a malá semínka klíčí 😎

Vietnamci, kteří se s námi většinou nechtějí bavit, raději si hledí svého byznysu, starají se o obchod, záležitosti své rodiny či komunity, kontakt s Čechy omezují na nutné minimum, jen co se týká obchodu či vzdělávání dětí, a ve volné chvíli si hledí spíše svého mobilu, tak zde se s námi opravdu dávali do řeči, bylo cítit, že se chtěli seznámit… Škoda jen, že se nezapojilo více místních křesťanů, kteří by takto navázali nějaký kontakt a pokračovali ve vztazích, a tím i zalévali tato klíčící semínka (1.Kor. 3:6–8)

Mezi Araby jsme tentokrát opravdu „netlačili“, ramadán neznamená jen držet půst, ale více hledat Boha, číst Svaté Knihy, upínat svojí mysl k nebi apod., např. přijít k někomu v této době a vymlouvat mu jeho víru je nesmysl, který může vyvolat jen pohoršení, rozhořčení… Naopak se těšíme z toho, že tito lidé hledají Boha a pokud mají objevit Krista, my jsme tu jen od toho, abychom jim k tomu nějak dopomohli, proto se dáváme k dispozici, jsme nablízku, aby se nás, jako křesťanů, mohli zeptat na nějakou věc, která je zajímá, případně citlivě nabídli Evangelium, které si mohou přečíst. Proto jsme spíše jen tak poseděli mezi nimi, seznámili se, nechali jsme věci plynout… A opravdu: Někteří se s námi dali do řeči, druzí naslouchali, některým se zdálo vhodné darovat Evangelium, celkově u toho byla taková pohoda. Pozvali nás na pizzu, kterou si předtím objednali, seděli jsme spolu a popíjeli čaj, s někým jsme měli i hlubší rozhovor…

Nejde o to, že někam vtrhnete jako hurikán a myslíte si, že způsobíte okamžitou změnu, ale jde o to působit na své okolí, proto se sem chceme opakovaně vracet, a třeba dále se seznamovat a vytvářet příležitosti k předání Evangelia, nejen jako Knihy, ale i jako životního stylu, jako osobní životní zkušenosti… tato práce vyžaduje čas. Takže další návštěva těchto míst bude v dohledné době, v druhé polovině srpna 😎

Také jsme se šli modlit k základní škole v Plynárenské ulici, za pokoj pro děti a učitele, neboť jsme nedávno zaznamenali na internetu nějaké nenávistné diskuze a komentáře na adresu této školy, kde je právě mnoho vietnamských a arabských dětí…

Odtud jsme také zajeli do hor, kde jsou zbytky původně rozsáhlých asijských tržnic, kde svého času působily stovky prodejců, dnes se jedná o desítky, je vidět, že tento způsob obživy upadá a jsme rádi, že můžeme ještě přinést Evangelium těm trhovcům, kteří ještě zbyli a udělat tak pro ně něco užitečného, než se to zde úplně vyprázdní… Takže jsme zapracovali ve městech jako Moldava v Krušných horách, Dubí u Teplic a Cínovec.

Takže to vše i díky Vám, děkujeme, že podporujete službu šíření Evangelia mezi cizinci, opravdu to má význam v této době. Tyto informace jsou takové zběžné, pokud byste měli zájem o další, podrobnější, napište a přijedeme udělat nějakou přednášku nebo debatu 😎 Nebo ještě lépe: Přijeďte za námi a přesvědčte se na místě 😎 😎 😎

 Co chystáme v nejbližší době:

Pobyt na Slezsku si trochu prodlužujeme, až do prvního týdne v srpnu: Otevřely se nám zde další příležitosti ke službě.

Inspirováni Teplicemi, chceme navštívit lázně Klimkovice a Darkov, kde se také léčí pacienti z arabských zemí.

Odskočíme si na Valašsko, kde se 14. 7. (ještě stihnete 😎 od 14 hodin koná festival mongolské kultury ve Valašském Meziříčí.

  1. až 4. 8. jsme na misii v Krnově.

Výjezd v srpnu na Šumavu se přesouvá na neurčito, je pouze jeden zájemce (chápu, je doba dovolených, musíme to udělat v jiném čase 😎 a ve třech se tržnice asi o 300 lidech dělá fakt blbě 😎 Takže to si necháme, až se utvoří nějaký tým, místo toho jedeme po některých moravských městech. Protože se nám na tento termín přihlásil právě jeden zájemce (původně na tu Šumavu), bereme jeho a je tedy již obsazeno.

Od 20. 8 do 30. 8. budeme opět v Teplicích a okolí (je třeba ještě zajet na Cínovec a do Krupky).

Takže si můžete vybrat z této nabídky a přijet za námi, kontaktujte nás pro více informací, těšíme se na viděnou 😎

Takže pokud Vám zbyl nějaký volný čas, můžete se s námi spojit na některou z akcí.

Pokračování našeho seriálu tentokráte neposílám, asi máte na léto jiné čtení 😎 Necháme to, až se budou prodlužovat večery 😎

Těším se s Vámi na viděnou, pište e-maily, modlete se spolu s námi, jezděte na misie, a všechno ostatní 😎

Jarda, Lucka a Světlanka