Hnutí Bůh národů

Naše společenství podporuje službu manželů Jardy a Lucky, kteří slouží jako misionáři v Čechách i v zahraničí, se zaměřením na službu cizincům. Jarda založil hnutí Bůh národů http://www.buhnarodu.cz/ a snaží se změnit často zažitou představu v církvi, že misie je jen pro speciálně povolané křesťany.
Právě naopak, Ježíš nás všechny vysílá, abychom šli a zvěstovali Boží slovo, předávali svědectví o tom, co Bůh v našich životech učinil.

Řím 10; 12-15: „Není rozdílu mezi Židem a Řekem: Vždyť je jeden a týž Pán všech, štědrý ke všem, kdo ho vzývají, neboť‚ každý, kdo vzývá jméno Páně, bude spasen‘. Ale jak mohou vzývat toho, v něhož neuvěřili? A jak mohou uvěřit v toho, o kom neslyšeli? A jak mohou uslyšet, není-li tu nikdo, kdo by ho zvěstoval? A jak mohou zvěstovat, nejsou-li posláni? Je přece psáno: ‚Jak vítaný je příchod těch, kteří zvěstují dobré věci!“

To, že misie se může zúčastnit každý si vyzkoušeli prakticky i někteří z našeho společenství.
Jarda má pro misijní účely připravenou evangelizační literaturu a DVD Ježíš v různých jazycích a těm, kteří se rozhodnou připojit, se dostane i výborné vyučování o jednotlivých národech, jejich kultuře a specificích, historicky zasazené do kontextu bible.
Ze služby připravují Jarda s Luckou, i další spolupracovníci a účastníci misijní práce, přednášky a prezentace. Cílem není ohromit posluchače, ale naopak je povzbudit do aktivního zapojení se.
Svědectví z jejich služby najdete na http://www.buhnarodu.cz/svedectvi/
O připravovaných akcích, do kterých se určitě můžete zapojit, se dozvíte na http://www.buhnarodu.cz/akce/pripravujeme/

Zj 12; 11: „Oni nad ním (žalobcem) zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví.“

My máme tu milost, že jsme poznali Beránka a víme i kdo je žalobce. Pokud chceme vítězit, potřebujeme vydávat svědectví.

Aktuální informace:

4.12.2018

Zdravím Vás všechny naposledy v tomto roce!

Samozřejmě posílám, co je nového v naší službě, tedy co jsme dělali za poslední měsíc – dočtete se na: https://www.buhnarodu.cz/products/listopad/ a takový nástin toho, co chceme ještě letos stihnout a jaký bude náš začátek nového roku: https://www.buhnarodu.cz/products/prosinec-leden-unor/

Je to samozřejmě takové orientační, hodně záleží i na Vás samých, kam nás zavoláte, jakou akci pořádáte sami, kde bychom třeba rádi byli, apod. Také na tom, jaké budou Vaše ohlasy na jednotlivé akce, tzn., jestli se nakonec uskuteční a v jakém rozsahu…

A samozřejmě záleží na Boží vůli a Jeho milosti, kam nás povede Jeho Duch a nakolik nám v našem snažení požehná 😎

Akce v Čechách a na Moravě, pokud se nějak posunou, změní, nebo podobně, na tom až tak nezáleží, tady jsme pořád a jestli např. do Slaného pojedeme v lednu nebo v září, na tom až tak nezáleží, ale chtěl bych upozornit na zahraniční výjezd, který pořádáme a který je třeba včas připravit.

Je to misie mezi uprchlíky, kteří se snaží překonat bosensko-chorvatskou hranici. Rádi bychom jeli na jeden týden v únoru, proto již nyní o tom píšeme, aby se stihlo vše přichystat. Co je potřeba: Dělníci na vinici Páně 😎 Takže se ptej Boha, jestli to nejsi Ty? Nějaké zimní oblečení, deka, spacák, stan, které už chceš vyřadit. Nejsme žádní humaniťáci, ani vítači, ale křesťané, kteří čtou v Bibli: Lk.3:11 „Kdo má dvoje oblečení, dej jednu tomu, kdo nemá žádné, a kdo má co k jídlu, udělej také tak.“

V mraze toto přijde vhod a je to způsob, jak navázat kontakt, než začneš kázat Evangelium. Nebudeme zkoumat, kdo, proč a odkud přichází a jaké jsou jeho plány v Evropě, to necháme na odbornících, tedy na policii a dalších úřadech, ale budeme přinášet zprávu o Kristu, kterou potřebuje každý. Evangelia jsme natiskli předem, takže je přece nenecháme shnít ve skříni? 😎 Ne, vážně: Bůh nám předem řekl, ať je natiskneme, a pořád trvá příležitost, komu je doručit (do vlastních rukou 8-).

Dále co je potřeba, napíši osobně zájemcům o tento typ misie. Ještě dodám: O této situaci se píše na internetu, veřejnost tedy ví o této příležitosti, humanitární pracovníci dělají sbírky na tyto lidi, nesou jim pomoc, ale bez obsahu, starají se jen o fyzické potřeby dotyčných. My máme něco navíc, to si doufám, uvědomujete? Bohužel slýcháme, kde jaká humanitárka něco aktivně dělá, vidíme to na místě, ale církevní práci, o tom mnoho neslyšíme, ani jsme nepotkali moc křesťanů přímo na místě, v terénu. Přece nechcete, aby nás tento svět předběhl? Jak to tak vypadá, církve zatím nechtějí mít funkční (a akční) misijní odbory, nezbývá, než věci uchopit do vlastních rukou, jako běžní členové (pardon: články 😎 Těla Kristova a dělat to, co každý umí. Tak Tě chválím, že děláš to, co umíš, pojeď s námi jeden týden to dělat do Bosny 😎

O dalších akcích Vás budeme informovat průběžně… Ještě Náš seriál… myslím, že teď se všichni připravujete na Vánoce, někdo nakupuje, někdo uklízí, vaří, peče, smaží, sháníte stromeček, stavíte stromeček, zdobíte stromeček… jiní trénují besídky, staví betlémy, nacvičujete koncerty, tak asi by to nyní nikdo nečetl?! Proto článek napíši až v lednu.

Těším se s Vámi na viděnou, pište e-maily, modlete se spolu s námi, jezděte na misie, a všechno ostatní 😎

Jarda, Lucka, Světlanka a miminko