Kurz SVOBODA V KRISTU

„Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí.“ (Bible, Jan 8:32)

Pořádá: Křesťanské společenství Jeseník (KS Jeseník)

Vyučující: Petr Kácha, pastor regionu KS Praha Střed a člen rady Církve Křesťanská Společenství

Kde: V prostorách KS Jeseník – Husova 191/2, Jeseník 79001

Kdy: 2.-3 listopadu a 7.-8 prosince 2018. Vždy pátek a sobota

Pátek: Od 18:00 do 21:00

Sobota: Od 10:00 do 12:00

12:00-13:00 Přestávka na oběd (Oběd není zajištěn, každý si ho musí obstarat sám)

13:00-17:00 (Čas konce přednášky se může dle potřeby změnit)

 

Jde o kurz, inspirovaný vyučováním známého křesťanského spisovatele Neila T. Andersona, který se na tomto kurzu spolu s dalšími osobnostmi aktivně podílí.

Více Info na: http://www.ficm.org.uk/

Budeme aktivně hledat odpovědi na důležité otázky týkající se naší identity v Kristu. Například:

 • Kdo jsem
 • Jak žít v plnosti toho, jak mě Bůh stvořil
 • Jak se mohu naučit stát v pravdě

Cílem tohoto kurzu je:

 • Naučit se žít tak, jak Bůh zamýšlel, abychom žili
 • Naučit se vstupovat do všeho, co pro nás Bůh připravil
 • Naučit se chodit ve svobodě, kterou v Kristu máme, a udržet si ji
 • Naučit se věřit, že pravda je to, co říká Bible, a ne moje zkušenosti

„Ten, kdo nás činí svobodným, je Bůh. To, co nás činí svobodnými, je však naše reakce na Boha skrze pokání (změnu myšlení a chování) a víra.“

Tento kurz je i učednickým kurzem, kdy ti, kteří jim projdou mohou dalším pomoci v těchto oblastech:

 • Objevit jejich identitu v Kristu
 • Pomoci identifikovat vše, co jim brání v růstu
 • Proměňovat se skrze biblické obnovení mysli – Řím 12

Tento kurz pomáhá činit učedníky, kteří:

 • Vědí, kým jsou v Kristu
 • Znají svoje slabá místa a učí se je překonávat
 • Jdou směle kupředu