Kázání

Datum Autor Název Odkaz Média PDF
2024/05/12 Michal Ondruch Pavlova modlitba Ef 1,15-19
2024/05/05 Ondra Kameník Kdo jsem já Ex 3,11-12
2024/04/28 Ondra Kameník Ježíš za Barabáše Mk 15,1-15
2024/04/21 Ondra Kameník Mojžíš u hořícího keře Ex 3,1-10
2024/04/14 Ondra Kameník Petrovo zapření Mk 14,66-72
2024/04/07 Ondra Kameník Mojžíš v akci Ex 2,11-15
2024/03/31 Ondra Kameník Ecce homo Jn 19,1-5
2024/03/17 Ondra Kameník Ježíš před veleradou Mk 14,53-65
2024/03/10 Pavel Kolegar Pozvedněte oči Jn 4,1-35
2024/03/03 Ondra Kameník Ženy v akci Ex 2,1-10
2024/02/25 Marek Prosner Oblečte se v pokoru 1Pt 5,5b-9
2024/02/18 Ondra Kameník Zatčení Mk 14,42-52
2024/02/11 Ondra Kameník Báby se bojí Boha Ex 1,15-22
2024/02/04 Ondra Kameník Getsemane Mk 14,32-42
2024/01/21 Ondra Kameník Rozkvět navzdory útlaku Ex 1,7-14
2024/01/14 Ondra Kameník Ježíš sdílí svůj život Mk 14,22-31
2024/01/07 Miloš Poborský Bůh generací
2023/12/31 Ondra Kameník Zrada Jidáše Mk 14,12-21
2023/12/17 Ondra Kameník Pravá bohoslužba Ř 12,1
2023/12/10 Ondra Kameník Pomazání k pohřbu Mk 14,1-11
2023/12/03 Ondra Kameník Bděte Mk 13,32-37
2023/11/26 Tara Eruteya Freedom Tree
2023/11/12 Ondra Kameník Soud nad Jeruzalémem Mk 13,1-31
2023/11/05 Petr Bubik O svobodě Gal 5,13-14
2023/10/29 Ondra Kameník Plný život s Bohem Mk 12,38-44
2023/10/22 Mirek Hoblík Poznávat Otce
2023/10/15 Karel Řežábek Víte, kam jdu, a cestu znáte Jn 14,1-7
2023/10/08 Ondra Kameník Syn člověka na pravici Boží Mk 12,35-37
2023/10/01 Ondra Kameník Druhé přikázání Mk 12,31-34
2023/09/24 Marek Prosner Boží laskavá výchova He 12,4-11
2023/09/16 Ondra Kameník Krédo Simony Krainové
2023/09/10 Jakub Limr Milosrdný Samaritán Lk 10,25-37
2023/09/03 Ondra Kameník První přikázání Mk 12,28-30
2023/08/27 Ondra Kameník Bůh je život Mk 12,18-27
2023/08/20 Ondra Kameník Čí jsi obraz? Mk 12,13-17
2023/08/13 Pavel Vrbovský Jsi-li s Ježíšem, jsi ponížený, ale v Něm vyvýšený Lk 14,7-11
2023/08/06 Pavel Mrázek O moci slova Př 18,21
2023/07/30 Pavel Kolegar Společně s Bohem Fp 2,1-5
2023/07/16 Ondra Kameník Co uděláš se Synem? Mk 12,1-12
2023/07/09 Ondra Kameník Komu dá Bůh za pravdu? Mk 11,27-33
2023/07/02 Ondra Kameník Fíkovník, chrám a modlitba Mk 11,12-26
2023/06/25 Ondra Kameník Bůh nás zkouší 1Tes 2,4-5
2023/06/18 Ondra Kameník Spravedlivý, vítězný a pokorný Mk 11,1-10
2023/06/11 Pavel Kolegar Počítat naše dny Ž 90,12
2023/06/04 Ondra Kameník Konečně vidím Mk 10,46-52
2023/05/21 Matúš Kušnír Neznámému Bohu Sk 17,16-34
2023/05/07 Ondra Kameník Vykupitel a ti vykoupení Mk 10,35-45
2023/04/23 Ondra Kameník Co mi chybí Mk 10,17-31
2023/04/16 Tibor Krohmer Chvála a uctívání
2023/04/09 Ondra Kameník Bůh plní slib Mk 10,32-34
2023/04/02 Ondra Kameník Do království jen jako děti Mk 10,13-16
2023/03/26 Ondra Kameník Jak se chovat na sociálních sítích
2023/03/19 Ondra Kameník Na počátku stvoření Mk 10,1-12
2023/03/12 Dan Drápal Boží dílo v nás
2023/02/26 Jiří Bukovský Bůh pořádá hostinu Iz 25,6-12
2023/02/12 Petr Plaňanský Svatba Beránkova
2023/02/05 Ondra Kameník Překážky království Mk 9,43-50
2023/01/29 Eliáš Vrbovský Boží zbroj Ef 6,10-18
2023/01/22 Ondra Kameník Nejmenší a největší Mk 9,30-42
2023/01/15 Ondra Kameník Modlitba a půst Mk 9,14-29
2023/01/08 Pavel Kolegar Vydávej ovoce tam, kde jsi Jr 29,4-7
2022/12/25 Ondra Kameník Vánoční podivnosti a údiv
2022/12/18 Dan Drápal Smysl Vánoc
2022/12/11 Ondra Kameník Zlo na zemi Mk 9,14-29
2022/11/27 Ondra Kameník Proměnění Krista Mk 9,2-13
2022/11/20 Pavel Kolegar Růst Božího království Mk 4,26-27
2022/11/13 Ondra Kameník Následování Krista Mk 8,34-9,1
2022/11/06 Dan Drápal Samařská žena Jn 4,4-26
2022/10/30 Ondra Kameník Bůh vítězí křížem Mk 8,31-33
2022/10/23 Miloš Poborský Návrat zvědů Nu 13,27-33
2022/10/16 Ondra Kameník Konečně vidím Mk 8,22-30
2022/09/25 Ondra Kameník Varujte se jejich kvasu Mk 8,1-21
2022/09/18 Ondra Kameník Mezi pohany Mk 7,24-37
2022/09/11 Jakub Limr Mimořádná reakce Mt 5,38-48
2022/09/04 Ondra Kameník Kde je hlavní problém Mk 7,1-23
2022/08/28 Ondra Kameník Ježíš kráčí po moři Mk 6,45-56
2022/08/21 Dan Drápal Když jste Ho přijali, tak v Něm žijte Kol 2,6-7
2022/08/14 Pavel Vrbovský Čeho jsme plni
2022/07/24 Ondra Kameník Rozmnožení chleba a ryb Mk 6,30-44
2022/07/17 Ondra Kameník Herodes Mk 6,14-29
2022/07/10 Pavel Kolegar Láska nás vede k poslušnosti 1Jn 2,3-6
2022/07/03 Ondra Kameník Vyslání dvanácti Mk 6,7-13
2022/06/26 Ondra Kameník Manželský slib
2022/06/12 Dan Drápal Přibližte se k Bohu Jk 4,8
2022/06/05 Pavel Mrázek Dva slepci a jeden němý Mt 9,27-36
2022/05/29 Ondra Kameník Nevěra v Nazarétu Mk 6,1-6
2022/05/15 Ondra Kameník Dvě ženy vráceny vírou do hry Mk 5,22-43
2022/05/08 Ondra Kameník Vyhnání legie démonů Mk 5,1-21
2022/05/01 Ondra Kameník Utišení bouře Mk 4,35-41
2022/04/24 Ondra Kameník Další podobenství Mk 4,26-34
2022/04/17 Dan Drápal Volba cesty
2022/04/10 Ondra Kameník Podobenství o rozsévači Mk 4,1-25
2022/04/03 Pavel Kolegar Přemáhat zlo dobrem Ř 12
2022/03/27 Ondra Kameník Rouhání proti Duchu Mk 3,28-30
2022/03/20 Marek Prosner Nadpřirozené působení Ducha
2022/03/13 Ondra Kameník Vyvolení dvanácti Mk 3,13-35
2022/03/06 Ondra Kameník Reakce na Ukrajinu
2022/02/20 Ondra Kameník Muž s odumřelou rukou Mk 3,1-12
2022/02/13 Ondra Kameník Spravedlivý bude žít z víry Ř 1,16-17
2022/02/06 Ondra Kameník Nové měchy Mk 2,18-28
2022/01/30 Štěpán Kafka Jakou máme hodnotu
2022/01/23 Ondra Kameník Povolání Matouše Mk 2,13-17
2022/01/16 Dan Drápal Poddejte se Bohu Jk 4,7-9
2022/01/09 Ondra Kameník Uzdravení ochrnutého Mk 2,1-12
2022/01/02 Ondra Kameník Očištění malomocného Mk 1,29-45
2021/12/26 Ondra Kameník Nečistota v synagoze Mk 1,21-28
2021/12/05 Ondra Kameník Povaha Království Mk 1,12-20
2021/11/28 Ondra Kameník Protržená nebesa Mk 1,10
2021/11/21 Dan Drápal Přátelství se světem Jk 4,4-5
2021/11/14 Pavel Vrbovský O sebeklamu
2021/11/07 Jirka Pazdera O Boží spravedlnosti
2021/10/31 Ondra Kameník Milovaný Syn Mk 1,9-11
2021/10/24 Ondra Kameník Příprava na setkání Mk 1,1-8
2021/07/18 Dan Drápal Víra a skutky Jk 2,18-26
2021/06/27 Ondra Kameník Spojení evangelia