Jsem tu poprvé

Spojujeme lidi, abychom společně mohli poznávat Boha, v Něm se radovat a Jemu sloužit. Bůh je centrem a On nás přivádí do společenství s Ním. A protože tohle společenství obnovil prostřednictvím Ježíše Krista, říkáme si Křesťanské společenství.

Budeme rádi, když se s námi spojíš i Ty. Můžeš to udělat několika způsoby:

  • Přijď na pravidelné nedělní bohoslužby
  • Přijď na nepravidelný Open Heaven
  • Nebo přijď na jinou akci: podívej se do on-line zpravodaje a spoj se e-mailem s vedoucím vybrané akce

Nedělní bohoslužby

Scházíme se každou neděli v 10:00 na Husově ulici pod Katastrálním úřadem, hned vlevo za mostem přes řeku Bělou. Výjimečně se může stát, že bohoslužbu přesuneme někam jinam, proto si to nejprve ověř v on-line zpravodaji.

Bohoslužba je neformální, určitě nic nepokazíš, když budeš vzadu sedět a všechno jen pozorovat. Nemáme pevně dané úkony, ale většinou se na bohoslužbě setkáš se zpěvem písní, s dětskou službou, s kázáním, modlitbami, sbírkou, Večeří Páně a nakonec s posezením u kafíčka.

Zpěv písní

Zpěvu písní na bohoslužbě říkáme chvály nebo uctívání, protože písně nezpíváme jen sami sobě, ale hlavně našemu Bohu. Bohu vděčíme za všechno. Proto naše hlasy, různé talenty a nadání, rozličné nástroje, hudební teorii chceme dát dohromady a naší nedokonalou hudbou Bohu vyjádřit vděčnost, úctu a radost z toho, že se stal naším Otcem. Někdo u chval stojí, někdo tleská, někdo mává praporem a někdo jen sedí. Chvály většinou sestávají z 5-6 písní a trvají asi 30 minut.

Dětská služba

Dětská služba se odehrává ve dvou skupinách, mladší děti do věku 1. třídy včetně a starší děti od 2. třídy včetně. Služba nedělek začíná po chvalách a odehrává se na Husovce v zadních místnostech, nebo při pěkném počasí jdou děti za doprovodu vedoucího na hřiště do parku.

Kázání

Kázání je sdílení slova z Bible, o které věříme, že je vdechnutá Bohem. Někdy se kázání zabývá přímo konkrétním biblickým textem, někdy se může kázání o některé myšlenky z Bible jen opřít. Většinou trvá asi 25 minut.

Modlitby

Modlitby jsou promluvy k Bohu. Protože On je mezi námi, mluvíme k Němu jednoduchým způsobem, podobně jako mluvíme s druhým člověkem. Modlitba může mít na bohoslužbách různé formy. Někdy se modlí jeden člověk vepředu nahlas, jindy se modlí všichni naráz potichu každý na svém místě, někdy se modlíme za lidi, kteří přijdou pro modlitbu dopředu, někdy se jednotlivci modlí nahlas ze svého místa. Každopádně nikdy nikoho k modlitbě nenutíme a ani nikoho k modlitbě nevyvoláváme.

Sbírka

Sbírkou dáváme účastníkům bohoslužby příležitost posloužit Bohu dobrovolným finančním příspěvkem. Většinou jsou peníze použity na provozní náklady našeho společenství, protože nedostáváme žádné peníze od státu a ani od dárců ze zahraničí. Někdy je ale sbírka vyhlášena na konkrétní účel. Při sbírce si podáváme košík, kam lidé dávají peníze. Protože většina členů přispívá pravidelným převodem na účet, mnoho z nich jen košík podá dále. Jsi-li na bohoslužbách na návštěvě, jsi náš host a nechceš-li přispět, klidně jen košík pošli dále.

Večeře Páně

Večeře Páně je jednoduchý obřad, při kterém společně viditelným způsobem vyjadřujeme jádro křesťanské víry. Ježíš dal své tělo a prolil svoji krev, abychom mohli být znovu přivedeni do vztahu s nebeským Otcem. Proto přijímáme Jeho tělo ve formě chleba a Jeho krev ve formě vína. Večeře Páně u nás může mít různé formy, někdy je obřad formálnější a sleduje určitou liturgii, jindy je méně formální a více spontánní. K Večeři Páně se může připojit kdokoliv, kdo obnovil svůj vztah s Otcem prostřednictvím oběti Ježíše Krista. Jestliže tyto věci nevyznáváš, nebo si nejsi ještě úplně jistý tím, co vlastně vyznáváš, bude lepší, když se obřadu nezúčastníš a zůstaneš sedět na svém místě. Nikdo se na tebe nebude dívat skrz prsty.

Kafíčko na konci

Kafíčko na konci je příležitostí ještě s někým poklábosit. Někdo se na tuhle část moc těší a někdo nemá náladu nebo se stydí, a proto po formálním konci bohoslužeb odchází. Jestli máš otázky, nebo jsi něčemu nerozuměl, povídání na konci je dobrá příležitost někoho vyhledat a zkusit ho oslovit. Jestli ale nechceš, aby s tebou někdo mluvil, nikdo ti nebrání hned po konci odejít.

Open Heaven

Nepravidelně o některých sobotách v 16:00 na Husovce pořádáme Open Heaven. Je dobré se podívat do on-line zpravodaje, kdy je další termín. Hlavní myšlenkou Open Heaven je prožití společenství s ostatními bez stresu a spěchání, bez přesného začátku a konce, bez přesného programu.

Hlavní náplní je povídání u kávy, čaje nebo jídla. Od tohoto povídání můžeme odběhnout do modlitební místnosti, aby se s námi někdo modlil, nebo odběhnout k diskusnímu kroužku na nějaké téma, nebo si třeba vyslechnout přednášku mládeže o zajímavém filmu, atd.

Protože Bůh sám o sobě je společenství, prožijeme jeho přítomnost i tím, že budeme mít společenství v různých formách s ostatními lidmi. Tímto se nám trošku pootevře nebe.