Ježíš snídá s učedníky – Jan 21:1-14

Boží Slovo a příběhy v něm obsažené, jsou úžasnou inspirací pro život. Proto se dnes zaměříme hlavně na to, co se z Jana 21:1-14, můžeme naučit od Petra a Pána Ježíše Krista.