Hnutí Bůh národů

Naše společenství podporuje službu manželů Jardy a Lucky, kteří slouží jako misionáři v Čechách i v zahraničí, se zaměřením na službu cizincům. Jarda založil hnutí Bůh národů http://www.buhnarodu.cz/ a snaží se změnit často zažitou představu v církvi, že misie je jen pro speciálně povolané křesťany.
Právě naopak, Ježíš nás všechny vysílá, abychom šli a zvěstovali Boží slovo, předávali svědectví o tom, co Bůh v našich životech učinil.

Řím 10; 12-15: „Není rozdílu mezi Židem a Řekem: Vždyť je jeden a týž Pán všech, štědrý ke všem, kdo ho vzývají, neboť‚ každý, kdo vzývá jméno Páně, bude spasen‘. Ale jak mohou vzývat toho, v něhož neuvěřili? A jak mohou uvěřit v toho, o kom neslyšeli? A jak mohou uslyšet, není-li tu nikdo, kdo by ho zvěstoval? A jak mohou zvěstovat, nejsou-li posláni? Je přece psáno: ‚Jak vítaný je příchod těch, kteří zvěstují dobré věci!“  

To, že misie se může zúčastnit každý si vyzkoušeli prakticky i někteří z našeho společenství.
Jarda má pro misijní účely připravenou evangelizační literaturu a DVD Ježíš v různých jazycích a těm, kteří se rozhodnou připojit, se dostane i výborné vyučování o jednotlivých národech, jejich kultuře a specificích, historicky zasazené do kontextu bible.
Ze služby připravují Jarda s Luckou, i další spolupracovníci a účastníci misijní práce, přednášky a prezentace. Cílem není ohromit posluchače, ale naopak je povzbudit do aktivního zapojení se.
Svědectví z jejich služby najdete na http://www.buhnarodu.cz/svedectvi/
O připravovaných akcích, do kterých se určitě můžete zapojit, se dozvíte na http://www.buhnarodu.cz/akce/pripravujeme/

Zj 12; 11: „Oni nad ním (žalobcem) zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví.“ 

My máme tu milost, že jsme poznali Beránka a víme i kdo je žalobce. Pokud chceme vítězit, potřebujeme vydávat svědectví.

 

Aktuální informace:

07.11.2017 22:21

   Zdravíme odběratele našich zpráv: Máme tady nový měsíc, tak se mrkneme, co je u nás nového: Z našich plánovaných akcí, které jsme minule předesílali, nakonec sešlo: Nejprve jsme řešili nějakou závadu na autě, kvůli které jsme museli opakovaně do dílny a dost nás to zdrželo, a nyní řešíme další věc, měli jsme úmrtí v rodině, takže kolem toho řešíme nějaké věci, vyklízení bytu a sklepu, nějaké papírování a čekáme na pohřeb, takže v listopadu nám určitě nic nevyjde, ani na prosinec neplánujeme žádné akce pro veřejnost, pouze vyjímečně soukromě na osobní domluvu...

Co se dělo

8-( V tomto období se nám příliš nedařilo: Začátkem října jsme měli menší závadu v autě, sebralo nám to dost času, který jsme strávili na dílně... Tím, že jsme kvůli záruce vázáni na konkrétní dílny, které jsou pouze dvě v Česku, jedna v Čechách, druhá na Moravě, konkrétně v Brně, museli jsme právě do Brna.

   Sotva jsme byli po první opravě a vyjeli jsme opět na Slezsko, cestou jsme zjistili, že problém se vrátil, takže jsme to museli otočit opět na dílnu. Pak už nás napadlo pro jistotu zůstat, ,,kdyby náhodou," což se také potvrdilo 8-(, takže ještě do třetice znovu oprava a opět pro jistotu dva dny zůstat poblíž dílny.

   Nejprve nám to celé nedávalo smysl, vždyť proto jsme pořídili auto nové, aby nebyly problémy a mohli jsme se vždy držet svých plánů, když se však celá věc začala protahovat, usoudil jsem, že asi v Brně či okolí máme být, že nás sem Bůh nějak ,,musel dostat" -běžně tudy totiž nejezdíme, nevedou tudy nějaké naše trasy nebo podobně...

   Zašli jsme si tudíž do centra, abychom se trochu prošli, modlili, apod., abychom rozeznali, co nám Bůh chce říci. První náš dojem byl jasný: Všude velká koncentrace cizinců: Na nádraží u vlaku, na autobusovém nádraží, na ulicích... Cizinci zde vlastní obchody, směnárny, restaurace... Do toho, jak víme, jich zde hodně pracuje a také studuje vysoké školy, např. konzervatoř je oblíbená pro studenty z Japonska, atd. Vede tudy dálnice, po které jezdí mnoho řidičů mezinárodní kamionové dopravy, a v létě jsou benzínové stanice plné Turků, žijících v Německu, kteří se zde stavují po cestě na dovolenou do rodné země: Právě tudy vede jejich trasa! Je to jasné, tady by se misii mezi cizinci dařilo! Na zkoušku jsme oslovili dva Indy, kteří hledali nádraží, doprovodili je, a předali jim Evangelium: Velice se usmívali, byli přívětiví a vděční. Když odjeli, sledovali jsme frekventovanou ulici i postranní uličky a všude bylo plno Indů!

   Oslovili jsme proto jednoho vedoucího jednoho z místních sborů, a uvidíme, jestli nás sem Bůh povede v dohledné době? Není to samozřejmě jen moravská metropole, ale celé široké okolí po hranici s Rakouskem. Pokud jste z tohoto regionu, ozvěte se nám 8-)

   Další naše cesta vedla do Vyškova, který jsme již dlouho plánovali: Lucka zde trávila v dětství pravidelně prázdniny a často vzpomínala, mimo jiné i na to, že právě zde měla své první zkušenosti s cizinci (nákupy, ochutnávka exotických jídel, atd. 8-) Pořád jsme mluvili o tom, že sem zajedeme, ale odkládali jsme to, protože to bylo pro nás daleko. Tím, že jsme se zde nečekaně ocitli, využili jsme toho a splnil se nám jeden dlouhodobý plán. Mluvili jsme zde s Vietnamci, Gruzíny, Kurdy a Albánci.

   Takže toto celé nám zabralo dva týdny, než jsme se dostali se zpožděním na Slezsko. Zde nás čekala další dvě nemilá překvapení: Jedno bylo, že na výzvu, kterou jsme podali skrze tento náš web, kdo by se chtěl přihlásit a jít na nějakou misii, se ozval pouze jeden člověk. Asi to jen potvrzuje naší teorii, že v tomto regionu se nám již uzavírá čas služby, a že opět začneme rozvíjet naši činnost někde v dosud nezasažené oblasti, s novými lidmi? Připomínám jen, že máme na mysli zejména okolí České Lípy, Mladé Boleslavi, Liberce, Ústí nad Labem, Litoměřic, apod., dále pak ještě jeden konkrétní region na jižní Moravě (okolí Velkého Meziříčí), ale jsme otevřeni i pro další možnosti 8-)

   Druhá smutná zpráva byla, že nám odchází jeden blízký člověk, takže jsme hodně času byli poblíž nemocnice kvůli návštěvám... Nyní řešíme pozůstalost, rozloučení v rámci rodiny, atd. Z těchto důvodů proto nakonec v uvedeném období nebyly žádné společné (týmové) akce, pouze nějaké nárazové v naší základní trojici.

   Z mnoha příkladů, jak toto vypadá, uvedu jeden: Oslovili jsme jednoho muže z tureckého Kurdistánu, a když jsme se trochu seznámili, ten nás uvedl do občerstvovny, která mu patří a seznámil nás ještě s jedním krajanem. Ten vyjádřil přání naučit se více česky, tak jsem jej opět seznámil s místním křesťanem, který má nyní možnost během domluvených konverzací se mu přiblížit a časem více představit křesťanství, vydat své svědectví, atd. Hned dostal kurdské Evangelium, aby si v Něm mohl číst a kamarád mu tak může zodpovědět případné dotazy.

   Tak zhruba takovým způsobem zatím sloužíme, než opět postavíme nějaké týmy, nebo podobně... Jak jsem uvedl na začátku, nemáme teď úplně běžný čas v naší službě, ale až překonáme toto období, budeme se těšit opět na nějaké společné akce, do té doby se omlouváme za omezený provoz, děkujeme za pochopení.

Co chystáme

Zájemci o nějakou misijní zkušenost, kdo byste chtěli ještě ,,vyrazit" v závěru tohoto roku, nebo se třeba jen sejít a společně plánovat něco na jaro, zde předkládám, jaké jsou možnosti: Kvůli úřadům, a podobně, budu (pravděpodobně sám ?) na přelomu listopadu a prosince v severních Čechách, mezi povinnosti mohu vsunout nějaké setkání, misijní procházku, apod. Ovšem tím, že sbory konají různé mikulášské besídky, přípravu na Vánoce, nacvičování betlémského divadélka, vánočních písní, atp., ale dělají se i všelijaké roční uzávěrky, a další záležitosti spojené s koncem roku, nebudeme asi plánovat něco organizovaného, spíše, kdo chcete, ozvěte se a domluvíme se.

   Jiné to bude po novém roce, kdy bych rád obejel řadu sborů, abych mohl vyzjistit, jaký je zájem o to, rozvíjet či ne, službu místních křesťanů cizincům, abych si udělal takový průzkum, a pokud bude zájem, tak domluvil přednášky na toto téma, či přímo nějaké evangelizační akce, ale potřebuji i naplánovat výrobu evangelizačních materiálů na příští rok (kolik jich bude potřeba?). Takže budu rád, když v lednu a únoru pojezdím nějaké sbory, abych věděl, jak bude vypadat jaro, léto, podzim, zima a možná i další roky služby, které jsou před námi.

   Toto cítíme, že musíme udělat, protože silně vnímáme, že nás Bůh chce povolat do dalšího regionu České republiky, potřebujeme i zjistit, jestli služba nadále bude spíše věcí naší rodiny, nebo jestli bude ovlivňovat další křesťany, kteří tak budou moci být zasaženi touto službou, rozvíjet různé její formy a snažit se oslovit cizince ve svém okolí? Pokud se ukáže, že je stále ještě aktuální druhá varianta, rádi těmto zájemcům poskytneme to, co budou potřebovat do začátku a jsme jim k dispozici.

   Toto dnes píši, aby případně Vaše společenství zvážila, jestli je v jejich regionu tato potřeba, a zda na ní chtějí reagovat? Pokud ano, můžete se na nás obrátit, rádi přijedeme a domluvíme podrobnosti podle specifik Vašeho regionu či konkrétního společenství. Vedle toho víme, že existuje řada sborů a farností, které o naší službě neví, budeme potřebovat (podle strategie, kterou jsme přijali) je teprve oslovit a představit naší nabídku, která se samozřejmě nemůže dotknout kompletních organizovaných skupin, ale spíše jednotlivců, kteří navštěvují tato společenství a prožívají volání (či přímo povolání 8-) k misii. Teď jde o to, aby zmíněná společenství umožnila svým členům slyšet tuto nabídku. Budeme vděční za Vaše modlitby, aby se nám podařilo dostat se vůbec k posluchačům: To, jestli mezi nimi bude někdo, koho již Bůh připravuje, to už je zase jiná věc...

   Děkujeme zde též všem, kteří nás nějakým způsobem sponzorujete, je to důležité pro to, že budeme mít na naftu, abychom mohli navštívit tyto sbory a na to, předat jim nějaké vzorky našich tiskovin (Evangelia, letáky) -nemůžeme počítat s tím, že by nám tyto skupiny daly na cestu, nebo na službu, dokud to neprožijí nebo se na tom mezi sebou neshodnou.

   Modlíme se za to, aby církve byly schopné či ochotné přijímat koncepční programy či řešení, a nepodléhaly jen momentálním vlnám či trendům.

 

 

   Děkujeme za Vaše modlitby a přízeň, a příště budeme opět pokračovat v našem seriálu 8-)

                                                                                                   Jarda, Lucka a Světlanka

 Více zde: http://www.buhnarodu.cz/news/rijen-listopad/

  
 
 
 
FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedin

Nejbližší akce

po úno 19 @16:30 - 06:00PM
Skupinka o Duchu Svatém
po úno 19 @19:00 -
Mládež dorost
út úno 20 @19:00 -
Sesterstvo
út úno 20 @20:00 - 10:00PM
Skupinka u Hridžaků
čt úno 22 @17:15 - 07:00PM
Biblická
čt úno 22 @20:00 - 10:00PM
Společná modlitební u Rábků
pá úno 23 @17:00 - 06:30PM
Mládež podrost
pá úno 23 @19:00 -
Mládež dorost

Zprávičky

Rozpis schromáždění - 11/12/2017 - 18:12

Milí sourozenci, v prosinci budou shromáždění v těchto dnech: 17.12. od 10h. Vánoční slavnost; 23.12. od 16h. nedělní shromáždění v sobotu :); 31.12. od 16h nedělní shromáždění

Shromáždění v Ostravě - 02/11/2017 - 17:40

V neděli 5.11. je společné shomáždění v Ostravě od 10.00, shromáždění na Husovce zůstává zachováno také. K.B.

Večer chval - 02/11/2017 - 17:39

Ahoj všichni, kdo se chcete připojit ke chvále Bohu, jste vítáni v sobotu 4.11. na Husovce mezi 16 - 20 hod.

Hnutí Bůh národů - 25/08/2017 - 13:29

Pokud se chcete seznámit s malou Světlankou, je u článku s informacemi od Jardy fotka celé rodinky :-). Požehnaný den, K.

Misie - 08/08/2017 - 22:17

Co se děje nového u Jardy s Luckou (a Světlankou) je v sekci Podporovaná misie - Hnutí Bůh národů

Bůh národů - aktuálně - 10/05/2017 - 07:45

Ahoj, vy, kteří to nevíte, Jarda s Luckou čekají miminko. Jakou změnu to přináší do jejich misijního působení se dočtete v sekci Podporovaná misie. K.B.

Aktuální kázání - 26/04/2017 - 08:06

Ahoj požehnaní, kvůli úspoře místa na webu jsme opět udělali přesun nahrávek. Starší kázání jsou nyní v archivu a ty co byly v archivu budou k dispozici na CD ve sboru. Miloš bude mít seznam. KB

Misie - 06/04/2017 - 07:38

Aktuality z práce Jardy a Lucky najdete v kategorii Podporovaná misie. K.B.

Proměna mysli - seminář - 05/04/2017 - 20:48

Ahoj požehnaní, seminář manželů Kubíčkových je ke stažení v sekci Semináře a svědectví. K.B.

Svědectví Kratochvílových - 25/01/2017 - 19:08

Svědectví manželů Kratochvílových je ke stažení v sekci Semináře a svědectví.

Pokud chcete přidávat zprávy, musíte se přihlásit.

Přihlášení

Copyright © 2018 KS Jeseník. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.