Hnutí Bůh národů

Naše společenství podporuje službu manželů Jardy a Lucky, kteří slouží jako misionáři v Čechách i v zahraničí, se zaměřením na službu cizincům. Jarda založil hnutí Bůh národů http://www.buhnarodu.cz/ a snaží se změnit často zažitou představu v církvi, že misie je jen pro speciálně povolané křesťany.
Právě naopak, Ježíš nás všechny vysílá, abychom šli a zvěstovali Boží slovo, předávali svědectví o tom, co Bůh v našich životech učinil.

Řím 10; 12-15: „Není rozdílu mezi Židem a Řekem: Vždyť je jeden a týž Pán všech, štědrý ke všem, kdo ho vzývají, neboť‚ každý, kdo vzývá jméno Páně, bude spasen‘. Ale jak mohou vzývat toho, v něhož neuvěřili? A jak mohou uvěřit v toho, o kom neslyšeli? A jak mohou uslyšet, není-li tu nikdo, kdo by ho zvěstoval? A jak mohou zvěstovat, nejsou-li posláni? Je přece psáno: ‚Jak vítaný je příchod těch, kteří zvěstují dobré věci!“  

To, že misie se může zúčastnit každý si vyzkoušeli prakticky i někteří z našeho společenství.
Jarda má pro misijní účely připravenou evangelizační literaturu a DVD Ježíš v různých jazycích a těm, kteří se rozhodnou připojit, se dostane i výborné vyučování o jednotlivých národech, jejich kultuře a specificích, historicky zasazené do kontextu bible.
Ze služby připravují Jarda s Luckou, i další spolupracovníci a účastníci misijní práce, přednášky a prezentace. Cílem není ohromit posluchače, ale naopak je povzbudit do aktivního zapojení se.
Svědectví z jejich služby najdete na http://www.buhnarodu.cz/svedectvi/
O připravovaných akcích, do kterých se určitě můžete zapojit, se dozvíte na http://www.buhnarodu.cz/akce/pripravujeme/

Zj 12; 11: „Oni nad ním (žalobcem) zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví.“ 

My máme tu milost, že jsme poznali Beránka a víme i kdo je žalobce. Pokud chceme vítězit, potřebujeme vydávat svědectví.

 

Aktuální informace:

16.03.2018 16:56

   Máme rozběhlý další měsíc, takže se můžeme ohlédnout, co je za námi:

V únoru jsme měli naplánovanou akci v Regensburgu, ze které nakonec sešlo: Náš partner, který nás čekal na místě, nám oznámil, že musí zaskočit v práci za nemocné kolegy a nemůže nás tak přijmout a účastnit se společné akce. Jen na vysvětlení: Tento člověk, na kterého jsme získali kontakt, pracoval jako civilní zaměstnanec v uprchlickém táboře, kde pobývalo stovky uprchlíků. Jednou dostala tato bezpečnostní služba úkol prověřit osobní věci uprchlíků, aby se vyloučilo podezření z držení zbraní, apod. U některých našel výtisky Evangelia, a na dotaz, kde k Němu přišli, běženci odpověděli, že jim Je podal někdo v Řecku. Haló, kdo jste s námi jezdili do Řecka, nepřipomíná Vám to něco? 8-) Od té doby mohl tento člověk svobodně sdílet svoji víru s uprchlíky a stále, i když již v táboře nepracuje, je s nimi v kontaktu, vyhledává další, svědčí jim, atd. Uvažovali jsme se proto spojit v našem úsilí, vypravit sem nějaké týmy a vyvinout konkrétní koncepci služby zde. V tuto chvíli, pokud nevidíme zájem českých církví o tuto možnost služby, není to pro nás priorita, tou zůstává snaha vytvořit lokální týmy, pomoci jim se vybavit pro službu cizincům, kteří žijí zde. Pokud se nám toto bude dařit, můžeme se v budoucnu posunout i za hranice, a pořádat výjezdy třeba právě do Regensburgu?!

  Protože vedle výjezdu do Bavorska jsme na našich stránkách uveřejnili i náš plán sloužit v západočeském pohraničí, tuto část naší cesty jsme nerušili a dokonali jí, pro případ, že by se někdo z místních na poslední chvíli přihlásil. To se sice nestalo, ale dalo nám to impuls k tomu, přistoupit od pasivní prezentace naší služby přes web k té aktivní, kdy začneme oslovovat konkrétní sbory s nabídkou spolupráce v oblasti misie. Je to tak, že v minulosti jsem hodně prezentoval v církvích, dával nabídky, vracel se tam opakovaně pořádat výukové kursy pro zájemce, ale i konat s místními týmy vlastní misii. Časem toho bylo tolik, že jsem z toho potřeboval vystoupit (také jsem se potřeboval oženit a seznámit se se svojí ženou – ano, v tomto pořadí 8-), takže na nějakou dobu byla propagace služby pouze přes internet. Teď cítíme, že bychom mohli opět aktivněji oslovovat sbory v oblastech, kde je této služby zapotřebí.

   Proto jsme jednu neděli věnovali setkání s vedoucími jedné církve, zatím to vypadá, že se spojíme na některé akce 8-) Dále jsme si udělali spoustu vlastní misie, to děláme většinou tam, kde jsou malá městečka, s málo cizinci, kam se nevyplatí vypravovat celý tým, nebo není zde církev, kterou bychom mohli oslovit s naší nabídkou. Takže tentokráte to byla příhraniční městečka Nýrsko a Folmava. V prvním jsme obešli místní cizince, kteří tu ještě zbyli (v minulosti jich tu bylo značně více, ale přeshraniční obchod na mnoha místech upadá), zato v druhém jsme objevili velkou tržnici. Avšak pro velký mráz bylo otevřeno jen pár stánků, rozhodli jsme se tedy počkat na sezónu a vrátit se sem v době, kdy se na tomto přechodu zvedne provoz a tudíž i počet stánkařů. V létě sem uděláme výjezd!

   Cestou od hranic domů jsme kopírovali dálnici, stavovali se v dalších městečkách, kde jsme pokračovali v misii: Udělali jsme tedy Mýto, Zbiroh, Zdice a Loděnice, na které jsme měli spadeno již déle 8-) Stojí zde totiž továrna, ve které se vyrábí naše filmy „Ježíš“, které jistě znáte 8-) No, byl by to trapas, kdyby místní cizinci nedostali tento film, když se zde vyrábí... Tím, že rádi narušujeme zavedené tradice 8-), tak se nám podařilo nabourat další, tu, že pod svícnem bývá největší tma 8-)

   Na příští cestu jsme si předem prozkoumali a ponechali městečka: Rokycany, Žebrák, Hořovice, Králův Dvůr a Beroun. Jsme rádi, že nám to takto vychází, vždy kousek udělat a tímto tempem za pár let objedeme celou republiku, aby se všem menšinám u nás dostalo Evangelia 8-)

 Nebo můžete popřemýšlet, jestli se k nám někdy nepřidat během nějaké připravované akce.

Březen=měsíc daní, takže je jasné, co právě děláme 8-) Ano, trochu nějaké úřady, kolem nějaká misie, tak, jak je to u nás běžné, ale jen kolem Prahy, kam nás v uplynulém roce „zavál vítr“ 8-) -tedy myšleno přilehlé okolí, nějaké vesnice, ne vlastní metropole, pro kterou momentálně nemáme partnera, proto se tu zatím nechystáme nic rozvíjet. Jen pro vysvětlení: Je to město, kde je mnoho církví a které mají prostředky (budovy, zaměstnance, finance, atd.) -Dokud tedy s námi nebudou chtít vstoupit do nějakého partnerského vztahu, nedává nám smysl tam vyplácávat své omezené prostředky a čas (je tu mnoho cizinců, takže práce s nimi by zabrala mnoho času, chce to také nějaké zázemí pro tuto činnost a Evangelia pro ně by nás také vyšla na hodně peněz, které sami nemáme).

   Jinak se ruší inzerovaný březnový výjezd do Francie, pro nedostatek zájemců 8-( Asi je to osobně pro mne takové znamení, jak mám nadále plánovat misijní aktivity: Vždy jsem se snažil vyhýbat západním zemím, cítím povolání pro službu v Česku a východní Evropě. Několik lidí se během posledních výjezdů vyslovilo pro to, jet někam na západ, snažil jsem se jim tímto vyjít vstříc, ale nakonec se neozvali.

   Počátkem dubna bychom rádi navštívili Arabský festival, kde zjistíme, jak je tomu s místními Araby, takže Plzeňáci a Západočeši, hlašte se 8-)

   Co je taková novinka, kterou připravujeme: Naše malá misionářka má teď období, kdy se potřebuje plazit po zemi, trénovat a naučit se chodit po čtyřech, takže potřebuje být v bytě, kde má pro tyto kousky prostor. V karavanu je na to málo místa. Proto na toto období (březen-duben?) bude Lucka zůstávat s malou doma a náš karavan se tak uvolňuje pro případné zájemce 8-) Tedy rozumějte: Můžeme někam vyrazit s takovým menším týmem, pokud jste tedy muži, nebo manželský pár, či bratr se sestrou, samotné dívky a ženy se nehlašte 8-) Tak, jak jsme zvyklí jet s rodinou, jeli bychom spolu: Naplánujeme nějakou trasu a vyrazíme!

   Také nás asi čekají nějaké návštěvy sborů, abychom se tam porozhlédli, nasáli místní atmosféru, poznali nové lidi a nabídli  zde spolupráci v oblasti misie. Jsou města, kde žije mnoho cizinců a chtělo by zde začít nějakou koncepci služby, dříve jsme to tak běžně dělali, ale teď posledních pár let jsme byli hodně v zahraničí mezi uprchlíky, vedle toho jsme se v Česku věnovali polozapomenutým oblastem, abychom jednak zahrnuli i cizince, kteří leží mimo zájem kohokoliv, ale pracovali jsme i v ústraní, abychom se ve službě sladili jako manželé. Teď je čas opět navázat vztahy a spolupráci s církvemi, takže nějaké jsme vytipovali, pokud chcete, abychom přijeli i k Vám, napište!

   Čekám na Vaše podněty, dopisy, osobní účast na misii, Vaše pozvání k Vám do sboru, a vše, co vymyslíte 8-) Mějte se dobře a zase za měsíc 8-)

 

   Také je tu další díl seriálu, ve kterém se ohlížíme za uplynulými roky služby https://www.buhnarodu.cz/news/ohlednuti-za-10-lety-nasi-sluzby-narodum-v-ceske-republice-vi/.

Ještě nás čekají dva nebo tři díly, a potom namísto vzpomínání, chceme se ještě s větší vervou vrhnout do tvoření dalších příběhů 8-) Doufáme tedy, že na to nebudeme sami? 8-)

 Více zde: https://www.buhnarodu.cz/news/unor-brezen/

 
Děkujeme za Vaše modlitby a přízeň, a příště budeme opět pokračovat v našem seriálu 8-)
 

Jarda, Lucka a Světlanka

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedin

Nejbližší akce

čt dub 26 @17:15 - 07:00PM
Biblická
čt dub 26 @20:00 - 10:00PM
Společná modlitební u Rábků
pá dub 27 @17:00 - 06:30PM
Mládež podrost
pá dub 27 @19:00 -
Mládež dorost
po dub 30 @16:30 - 06:00PM
Skupinka o Duchu Svatém
út kvě 01 @18:30 - 08:30PM
Ženy sobě
út kvě 01 @20:00 - 10:00PM
Skupinka u Hridžaků
čt kvě 03 @17:15 - 07:00PM
Biblická

Zprávičky

Skupinka u Hridžaků - 05/03/2018 - 16:48

je přesunuta až na říští týden út 13.3.

- 05/03/2018 - 16:45

Bratrstvo neohrožených přesunuto na tento týden!!!!! čt 8.3. 19:00 na Husovce

Hnutí Bůh národů - 25/08/2017 - 13:29

Pokud se chcete seznámit s malou Světlankou, je u článku s informacemi od Jardy fotka celé rodinky :-). Požehnaný den, K.

Misie - 08/08/2017 - 22:17

Co se děje nového u Jardy s Luckou (a Světlankou) je v sekci Podporovaná misie - Hnutí Bůh národů

Bůh národů - aktuálně - 10/05/2017 - 07:45

Ahoj, vy, kteří to nevíte, Jarda s Luckou čekají miminko. Jakou změnu to přináší do jejich misijního působení se dočtete v sekci Podporovaná misie. K.B.

Aktuální kázání - 26/04/2017 - 08:06

Ahoj požehnaní, kvůli úspoře místa na webu jsme opět udělali přesun nahrávek. Starší kázání jsou nyní v archivu a ty co byly v archivu budou k dispozici na CD ve sboru. Miloš bude mít seznam. KB

Misie - 06/04/2017 - 07:38

Aktuality z práce Jardy a Lucky najdete v kategorii Podporovaná misie. K.B.

Proměna mysli - seminář - 05/04/2017 - 20:48

Ahoj požehnaní, seminář manželů Kubíčkových je ke stažení v sekci Semináře a svědectví. K.B.

Svědectví Kratochvílových - 25/01/2017 - 19:08

Svědectví manželů Kratochvílových je ke stažení v sekci Semináře a svědectví.

Nové foto - 18/12/2016 - 23:22

Do fotogalerie byly přidány fotky z Vánoční slavnosti

Pokud chcete přidávat zprávy, musíte se přihlásit.

Přihlášení

Copyright © 2018 KS Jeseník. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.