Pár slov o nás

2015 fotosbor-orez

Sbor Křesťanské společenství Jeseník je součástí Církve Křesťanská společenství. Jako Misijní skupina jsme byli ustanoveni dne 17.3 1998 a to Danem Drápalem, tehdejším pastorem KS Praha a Honzou Halfarem tehdejším Starším z KS Krnov. V červnu 2011 jsme byli z misijní skupiny ustanoveni za přítomnosti Marka Prosnera, radního Církve Křesťanská společenství, za sbor.

Jsme společenstvím, které tvoří převážně rodiny s dětmi. Velkou část našich aktivit proto věnujeme dětem a mládeži. Jsme přesvědčeni o tom, že děti a mládež mají zakoušet, že jsou potřebnou součástí církve. Ježíš řekl jasně:

Matouš 19:14: Nechte děti a nebraňte jim jít ke mně; neboť takovým patří království nebeské.

Také věříme, že misie, ale i biblické, modlitební a domácí skupinky hrají v životě sboru velmi důležitou roli. Jaké aktivity máme, můžete zjistit z tohoto webu a případně se jich i účastnit.

Věříme, že Ježíš je Hlavou církve a že on je tou Skálou, na které církev stojí. Vnímá se tedy jako součást církve Kristovi, která jde napříč denominacemi či nedenominacemi. Za církev považujeme všechny znovuzrozené lidi, což znamená ty, kteří odevzdali svůj život do rukou Pána Ježíše Krista. Přesto že jsme součástí Církve Křesťanská společenství, necítíme se nijak výluční, nebo lepší než ostatní sbory a církve. Nejde nám o to získávat lidi pro náš sbor, ale pro Boží království. Máme tedy svobodu lidi, kteří k nám přijdou odkazovat i na další sbory v našem městě se kterými jsme v blízkém kontaktu.

Posláním našeho společenství je: „ZÍSKAT ZTRACENÉ PRO BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ“. Věříme, že to není program, který jsme si sami vybrali, ale že je to Boží vůle pro nás, ke které se můžeme připojit a spolupracovat tak s Bohem na Velkém poslání, které dal své církvi:

Matouš 28:19-20: Jděte tedy a čiňte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Amen. 
  

Abychom mohli toto poslání lépe naplňovat, klademe v našem společenství důraz na těchto sedm věcí:

1. Vybudovat Křesťany do zralosti a zapojit je do těla Kristova (Včetně dětí)

2. Pomoci každému členu nalézt a rozvinout jeho vlastní obdarování, darované Bohem.

3. Vytvořit milující a výchovné ovzduší, které bude otevřené pro všechny kultury v Česku 

4. Způsobit touhu k naplnění „Velkého poslání“ (Mat. 28:19-20), přirozenou ale také individuální cestou

5. Vyučovat biblické pravdy o rodině, financích a životu v plnosti Boží s důrazem na to co Ježíš udělal na kříži.

6. Pracovat bok po boku se všemi křesťanskými církvemi, které věří v Božství Ježíše a tomu že On je ta jediná cesta pravda i život, který vede k Bohu 

7. Vyhlížet v naději Kristův brzký a náhlý návrat, a budovat Království Boží.

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedin

Nejbližší akce

po úno 19 @16:30 - 06:00PM
Skupinka o Duchu Svatém
po úno 19 @19:00 -
Mládež dorost
út úno 20 @19:00 -
Sesterstvo
út úno 20 @20:00 - 10:00PM
Skupinka u Hridžaků
čt úno 22 @17:15 - 07:00PM
Biblická
čt úno 22 @20:00 - 10:00PM
Společná modlitební u Rábků
pá úno 23 @17:00 - 06:30PM
Mládež podrost
pá úno 23 @19:00 -
Mládež dorost

Zprávičky

Rozpis schromáždění - 11/12/2017 - 18:12

Milí sourozenci, v prosinci budou shromáždění v těchto dnech: 17.12. od 10h. Vánoční slavnost; 23.12. od 16h. nedělní shromáždění v sobotu :); 31.12. od 16h nedělní shromáždění

Shromáždění v Ostravě - 02/11/2017 - 17:40

V neděli 5.11. je společné shomáždění v Ostravě od 10.00, shromáždění na Husovce zůstává zachováno také. K.B.

Večer chval - 02/11/2017 - 17:39

Ahoj všichni, kdo se chcete připojit ke chvále Bohu, jste vítáni v sobotu 4.11. na Husovce mezi 16 - 20 hod.

Hnutí Bůh národů - 25/08/2017 - 13:29

Pokud se chcete seznámit s malou Světlankou, je u článku s informacemi od Jardy fotka celé rodinky :-). Požehnaný den, K.

Misie - 08/08/2017 - 22:17

Co se děje nového u Jardy s Luckou (a Světlankou) je v sekci Podporovaná misie - Hnutí Bůh národů

Bůh národů - aktuálně - 10/05/2017 - 07:45

Ahoj, vy, kteří to nevíte, Jarda s Luckou čekají miminko. Jakou změnu to přináší do jejich misijního působení se dočtete v sekci Podporovaná misie. K.B.

Aktuální kázání - 26/04/2017 - 08:06

Ahoj požehnaní, kvůli úspoře místa na webu jsme opět udělali přesun nahrávek. Starší kázání jsou nyní v archivu a ty co byly v archivu budou k dispozici na CD ve sboru. Miloš bude mít seznam. KB

Misie - 06/04/2017 - 07:38

Aktuality z práce Jardy a Lucky najdete v kategorii Podporovaná misie. K.B.

Proměna mysli - seminář - 05/04/2017 - 20:48

Ahoj požehnaní, seminář manželů Kubíčkových je ke stažení v sekci Semináře a svědectví. K.B.

Svědectví Kratochvílových - 25/01/2017 - 19:08

Svědectví manželů Kratochvílových je ke stažení v sekci Semináře a svědectví.

Pokud chcete přidávat zprávy, musíte se přihlásit.

Přihlášení

Copyright © 2018 KS Jeseník. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.