Dan Drápal: Moc našich slov – Jakub 1: 26

Dan na základě Jakuba 1:26 mluví o tom, jak je důležité naučit se správně používat „náš jazyk“, tedy naše slova a jaké důsledky to může mít, pokud jsme v této věci necitliví, nebo naopak jaké plyne požehnání z toho, pokud naše slova používáme správně.