Akce sboru

Nepravidelné akce – červenec

Sborová dovolená KS Jeseník: 6. – 13. 7. 2019 Deštné v Orlických horách

Pravidelné akce – o prázdninách

Hanušovice: každé úterý od 17:00 hod. do 18:00 hod. v přísálí kulturního domu. Od dubna probíhají setkání pro veřejnost v Hanušovicích. Kontakt: Pavel Kolegar

Modlitební setkání pro ženy a dívky: 3. a 4. úterý v měsíci v 17:00 – 18:00 hod. na Husovce. Pouze modlitby Kontakt: Dagmar Branská, dbranska@seznam.cz,

Sesterstvo:  V úterý 16.7.2019  u Kameníků od 18:00 hod. Sdílení a modlitby, pouze pro ženy. Kontakt: Hanka Kameníková, h.kamenikova@seznam.cz, ZRUŠENO!

Skupinka: ve středu v 17:00 – 18:30 hod. místo se mění. Chvály, biblické slovo, sdílení a modlitby. Kontakt: Pavel Vrbovský, vrbovsky.pavel@jen.cz,

Ženská skupinka: Pátky 17:00 – 19:00 (nepravidelně) na Husovce. Skupinka pro ženy zaměřená na Boží slovo, modlitby a sdílení. Kontakt: Jana Vrbovská, vrbovska.jana@seznam.cz,

Modlitební v pátek: Od 19:30 na Husovce. Tato modlitební je zaměřená na přímluvné modlitby za naše město a aktivity v našem sboru.

Modlitební na Masarykově náměstí před vchodem do radnice. Každou neděli od 8:30 do 9:10. Modlitby za naši zemi, vládu, město, …za pokání a probuzení + chvály. Kontakt: Pavel Vrbovský,

Skupinka ve Zlatých Horách: každou neděli v 15 hodin v Bezručově 144 (budova Pošty, naproti kinu) v 1. patře. Kontakt: Dan Drápal