Akce sboru

Nepravidelné akce – leden

Členské shromáždění: v neděli 26.ledna od 12:00 hod na Husovce, předpokládané ukončení do 14:00. Nečleny poprosíme, aby vyjímečně odešli po shromáždění dříve. Shromáždění bude ukončeno v 11:15. Každý prosím na členské shromáždění přineste něco pro společné občerstvení. Pro děti bude po dobu členského shromáždění zajištěno promítání filmu.

Pravidelné akce 

Hanušovice: každé úterý od 17:00 hod. do 18:00 hod. v přísálí kulturního domu. Od dubna probíhají setkání pro veřejnost v Hanušovicích. Kontakt: Pavel Kolegar

Modlitební setkání pro ženy a dívky: 3. a 4. úterý v měsíci v 17:00 – 18:00 hod. na Husovce. Pouze modlitby Kontakt: Dagmar Branská, dbranska@seznam.cz,

Sesterstvo:  Druhé úterý v měsíci u Kameníků od 18:00 hod. Sdílení a modlitby, pouze pro ženy. Kontakt: Hanka Kameníková, h.kamenikova@seznam.cz

Skupinka u Vičíků: každé úterý od 16.00 hod. Chvály, biblické slovo, sdílení a modlitby. Kontakt: Pavel Vrbovský, vrbovsky.pavel@jen.cz,

Skupinka maminek:  První středa v měsíci v měsíci od 9:00 hod. na Husovce. Sdílení a modlitby, pouze pro ženy. Kontakt: Hanka Kameníková, h.kamenikova@seznam.cz

Ženská skupinka: Pátky 17:00 – 19:00 (nepravidelně) na Husovce. Skupinka pro ženy zaměřená na Boží slovo, modlitby a sdílení. Kontakt: Jana Vrbovská, vrbovska.jana@seznam.cz,

Kurz: Kultura prorokování a používání duchovních darů v praxi čtvrtek od 17:00 – pro členy kurzu; na Husovce. Kontakt: Pavel Kolegar

Tento kurz se bude, pokud možno opakovat každý rok a vždy se otevře novým zájemcům. Tento kurz je na 10 měsíců, tedy od září do června a je upřednostněn členům sboru.

Kurz prorokování a používání duchovních darů v praxi II. ročník: První čtvrtek v měsíci od 17:00 hod. na Husovce. Pouze pro absolventy prvního ročníku.

Royal Rangers:

Setkání mladších dětí (5-9 let). Každý druhý pátek od 17:00 hod. na Husovce.  Vedou: M. Dorničáková, T. Zvířecí

Setkání mladších mládežníků (10-15 let) Pátek od 17:00 hod. na Husovce. Kontakt: Roman Chasák, roman.chasak@outlook.cz

Mládež:

Light up Pátek od 19:00 na Husovce. Setkání starších mládežníků (14 – 2?) Kontakt: Přemek Šeděnka, premek.sedenka@seznam.cz

Modlitební v pátek: Od 19:30 na Husovce. Tato modlitební je zaměřená na přímluvné modlitby za naše město a aktivity v našem sboru. Kontakt: Pavel Kolegar

Modlitební na Masarykově náměstí před vchodem do radnice. Každou neděli od 8:30 do 9:10. Modlitby za naši zemi, vládu, město, …za pokání a probuzení + chvály. Kontakt: Pavel Vrbovský

Společná modlitební církví na jesenicku: Od 19:00 hod., vždy poslední čtvrtek v měsíci. Místo setkání se mění podle dohody. Toto modlitební setkání je zaměřené na společné přímluvy za duchovní probuzení v našem regionu a jednotu Božího lidu.

Setkávání vedoucích: Toto setkání je určené pro vedoucí skupinek, nedělek a mládeže a všem, kdo ve sboru něco vedou. Scházíme se 4x do roka. Věříme, že role skupinek hraje v životě sboru klíčovou roli a chceme vytvořit prostředí k tomu, aby skupinek přibývalo, a aby jejich vedoucí měli možnost růstu, to samozřejmě platí i pro službu dětem a mládeži.

Misijní skupina ve Zlatých Horách: každou neděli v 15 hodin v Bezručově 144 (budova Pošty, naproti kinu) v 1. patře. Kontakt: Dan Drápal