Akce sboru

Nepravidelné akce – červen

Pátek 21.6 od 18:00 Vedoucí – pastorace:

Jedná se o setkání pro všechny, kteří ve sboru něco vedou – skupinky, nedělky, mládež, Royal, a další aktivity, kde sloužíme druhým lidem. Dan Drápal nás během těchto setkání seznamuje s pravidly, jak přistupovat k lidem, kteří potřebují pastorační péči.

Neděle 23.6 od 9:30 Společné shromáždění v ČCE (Bezručova 7/41):

Jedná se o již tradiční společnou Bohoslužbu v ČCE (Českobratrská církev evangelická), po které následuje společné opékání a povídání

Čtvrtek 27.6 od 19:00 Společná modlitební v ČCE (Bezručova 7/41):

Každý měsíc máme společnou modlitební, kde se s dalšími sbory modlíme za duchovní situaci v našem městě a okolí, společně si žehnáme a modlíme se také v souladu s tímto slovem: „Především tedy prosím, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy a děkování za všechny lidi, za krále a za všechny ty, kdo jsou ve vysokém postavení, abychom mohli vést tichý a pokojný život ve vší zbožnosti a důstojnosti. To je dobré a milé před Bohem, naším Zachráncem, který chce, aby byli všichni lidé zachráněni a přišli k poznání pravdy.“ (1 Tim 2:1-4).

Pátek 28.6 od 18:00 Kurz pro (nejen) mladé kazatele:

Vzhledem k tomu, že v našem sboru káže více lidí a zapojuje se i mládež rozhodli jsme se uspořádat kurz, kde nás bude Dan Drápal učit věcem jako: jak si připravovat kázání, nač si dát pozor, jak dlouho kázat a další praktické věci. Kurz je určen především pro ty, co u nás ve sboru kážou, ale budeme rádi, pokud přijdete i Vy, co si třeba připravujete slovo na skupinky a další akce, kde pracujete s Božím slovem.

Pravidelné akce

Ženy sobě: pondělí sudý týden od 19:00 hod. na Husovce. V červnu se sejdeme 10. a 24. Setkání zaměřené na společné tvoření. Kontakt: Jarka Urbánková, urbanek.jarka@mail.com,

Hanušovice: každé úterý od 17:00 hod. do 18:00 hod. v přísálí kulturního domu. Od dubna probíhají setkání pro veřejnost v Hanušovicích. Kontakt: Pavel Kolegar

Skupinka u Hridžaků (v Heřmanovicích): úterý lichý týden od 19:30 Odjezd v 19:00 hod. od Urbánků návrat po 23:00 hod. Skupinka zaměřená na sdílení a Boží slovo. Kontakt: Laďa Urbánek, urbyla@gmail.com,

Modlitební setkání pro ženy a dívky: 3. a 4. úterý v měsíci v 17:00 – 18:00 hod. na Husovce. Pouze modlitby Kontakt: Dagmar Branská, dbranska@seznam.cz,

Sesterstvo:  V úterý 11.6. 2019 u Kameníků od 18:00 hod. Sdílení a modlitby, pouze pro ženy. Kontakt: Hanka Kameníková, h.kamenikova@seznam.cz,

Skupinka: každé úterý v 17:00 – 18:30 hod. na Husovce. Chvály, biblické slovo, sdílení a modlitby. Kontakt: Pavel Vrbovský, vrbovsky.pavel@jen.cz,

Skupinka základů: každou středu od v 19:00 – 20:30 hod. na Husovce Skupinka biblických základů je určena jednak pro nově uvěřivší, také pro mládežníky od věku cca 12 let, a také pro ty, kteří si chtějí v paměti oživit základní biblické pravdy. Kontakt: Jiří Pazdera, jipaz@seznam.cz,

Deskové hry: od 18:00 hod. na Husovce v tyto termíny: 5. a 19. června 2019 Otevřený prostor pro všechny (i mimo, církev) kteří rádi hrají. V současnosti se zaměřením na hru Magic the Gathering. Kontakt: Jan Dorničák, jan.dornicak@gmail.com,

Matematicko – programátorský kroužek: od 17:30 hod. na Husovce. V tyto termíny: 12. a 26. června 2019 Cílem je zformovat partu lidí, kteří jsou rádi spolu a zkouší spolu pochopit různé problémy a řešit je na počítači. Pomoci se osmělit a nebát se matematiky a programování. Kontakt: ondra.kamenik@gmail.com

Bratrstvo: Vždy první čtvrtek v měsíci od 19:00 na Husovce Setkání pouze pro muže s cílem povzbudit se v následování Krista a posílit mužství. Tématem bratrstev bude „muž jako pastýř“ – komunikace a pastorace Kontakt: Jan Dorničák, jan.dornicak@gmail.com,

Společná modlitební církví na jesenicku: Od 19:00 hod., vždy poslední čtvrtek v měsíci. Místo setkání se mění podle dohody. Toto modlitební setkání je zaměřené na společné přímluvy za duchovní probuzení v našem regionu a jednotu Božího lidu.

Ženská skupinka: Pátky 17:00 – 19:00 (nepravidelně) na Husovce. Skupinka pro ženy zaměřená na Boží slovo, modlitby a sdílení. Kontakt: Jana Vrbovská, vrbovska.jana@seznam.cz,

Royal Rangers:

       Setkání mladších dětí (5-9 let) Každý druhý pátek od 17:00 hod. na Husovce. V květnu v tyto dny 10. a 24.  Vedou: M. Dorničáková, T. Zvířecí

        Setkání mladších mládežníků (10-15 let) Pátek od 17:00 hod. na Husovce Kontakt: Roman Chasák, roman.chasak@outlook.cz,

Mládež – Dorost: Pátek od 19:00 na Husovce. Setkání starších mládežníků (14 – 2?) Kontakt: Tibor Krohmer, tib13@eznam.cz,

Modlitební v pátek: Od 19:30 na Husovce. (Krom pátku, který následuje po společné modlitební církví na jesenicku, což je většinou poslední pátek v měsíci a výjimečně první v měsíci.) Tato modlitební je zaměřená na přímluvné modlitby za naše město a aktivity v našem sboru.

Music club: sobota sudý týden 18:00 – 20:00 hod. na Husovce. Setkání nejen s dětmi, které mají hudební sklony, chtějí se naučit zpívat a hrát chvály a společně vystupovat. Kontakt: Kateřina Hridžak, katerina.kunstova@gmail.com,

Modlitební na Masarykově náměstí před vchodem do radnice. Každou neděli od 8:30 do 9:10. Modlitby za naši zemi, vládu, město, …za pokání a probuzení + chvály. Kontakt: Pavel Vrbovský,

Skupinka ve Zlatých Horách: každou neděli v 15 hodin v Bezručově 144 (budova Pošty, naproti kinu) v 1. patře. Kontakt: Dan Drápal