KS logo

Křesťanské společenství Jeseník

Kdo jsmeKdo jsme

Jsme spolek velmi různých lidí, jsou mezi námi lidé bez peněz i s penězi, lidé emoční i racionální, lidé mladí i staří, extroverti i introverti, pravičáci i levičáci, optimisté i pesimisté, lidé málo psychicky pobouchaní i hodně pobouchaní, lidé z rozvrácených i stabilních rodin, atd.

Ale spojuje nás jedna důležitá věc, proti které jsou všechny ostatní jen detaily. Bůh Otec s námi obnovil vztah. Každý z nás poznal, že jsme vztah s Otcem ztratili a že ten jde obnovit jen prostřednictvím Ježíše Krista, který za naši ztracenost zemřel a který povstal k životu, abychom i my s Ním mohli ožít pro vztah s Otcem.

A tím se dostáváme k další věci, co nás spojuje. Tou je naše poslání tady na zemi. Protože Bůh Otec chce zachránit naši zemi a co nejvíce lidí, ještě pozdržuje konečný soud a konečné zúčtování. V mezičase jako Jeho děti máme žít Jeho království, to znamená, že kolem sebe vytváříme místo, kde se děje Jeho vůle. Jeho dobrá vůle na zemi tak, jako je v nebi.

Jeho království je tam, kde kraluje Bůh. Naším posláním je Jeho království žít a šířit.

  • Proto manželé milují své manželky a zůstávají jim věrni.
  • Proto rodiče milují své děti, usměrňují jejich chování, pozvedají jejich sebevědomí a ukazují jim jejich cenu.
  • Proto pečujeme o nemocné, pozvedáme slabé, staráme se o utlačované a trpící.
  • Proto odpouštíme všem, kdo se proti nám něčím provinili.
  • Proto se navzájem povzbuzujeme, abychom neupadli do lhostejnosti, když se kolem nebo nám dějí zlé věci.
  • Proto se v modlitbách sešikujeme kolem našeho bratra či sestry, když Boží nepřítel zaútočí.